Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättegångsordning i vilken två fristående och likställda parter i civil tvist står mot varandra eller åtalsförfarande under brottmålsprocess som innebär att åklagaren driver åtalet. Domaren leder förhandlingarna och registrerar processen.

Finsk beskrivning

akkusatorinen, syyttömenetelmällinen

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 46.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1853 (inkvisitorinen oikeudenkäyntimenetelmä).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska akkusatorinen, syyttämismenetelmä jossa syyttäjä tai yksityinen asianomistaja vastaa riksoprosessin aloittamisesta ja eteenpäin viemisestä

Se vidare