Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden förekommande term för (tjänstemans) oavsättlighet (utan domstols beslut).

Finsk beskrivning

erottamattomuus

periaate, jonka mukan virkamiestä ei voinut erottaa toimestaan ilman oikeusistuimen päätöstä

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 159.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk