Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgifter som erläggs endast vid särskilda tillfällen och som tillfaller staten eller särskilda myndigheter, verk och inrättningar.

Finsk beskrivning

epäsuorat maksut, välilliset maksut

vain erityistapuksissa valtiolle tai sen laitoksille suoritettavat maksut

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 624.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 829.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 5, 160.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

indirekta utskylder