Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig fond som upprättats för att bekosta uppehället för änkor och oförsörjda barn till avliden civil eller militär tjänsteman under den tid tjänsten hölls vakant. Fonden erhöll sina inkomster genom vakansbesparingar samt avgifter och bidrag inom civil- och militiestaten. Den ersattes inom mililitestaten 1819 av Finska militärens änke- och pupillkassa och inom civilstaten 1824 av Civilstatens Änke- och pupillkassa. Därefter fungerade fonden närmast som tullstatens kassa för sterbhus.

Finsk beskrivning

Armovuosirahasto

Valtiollinen rahasto, joka perustettiin tukemaan sotilas- ja siviilivirkamiesten leskiä ja lapsia niin kauan, kun virka oli vapaa. rahasto sai varansa täyttämättä jääneiden virkojen yhteydessä syntyneistä säästöistä, maksuista ja avustuksista siviili- ja sotilasvirkakunnassa. Vuonna 1819 sen korvasi armeijan puolella Suomen Sotilasten Leskein ja Orpolasten Kassa ja siviilihallinnon puolella 1824 siviilivirkakuntaa varten perustettu leski- ja orpokassa. Tämän jälkeen kassa toimi enää lähinnä tullivirkakunnan kuolinpesien kassana.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 821.