Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattefritt hemman, vanligen ett kronohemman vars skatt (ränta) var anslagen till lön åt befäl i den indelta armén.

Finsk beskrivning

verovapaa tila

Tila, joka oli vapautettu veroista. Tavallisimmin kruununtila, jonka vero oli määrätty käytettäväksi ruotuarmeijan päällystön palkanmaksuun.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 103.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 700.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/