Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förkortning av tilltalen: Högädle Herre (adlig) eller Hans Helighet (påven), Hans/Hennes Höghet (kungligheter), Hans Högvördighet (biskopar). På äldre gravstenar: Här Hvilar.

Finsk beskrivning

Hänen Korkeutensa (kuninkaalliset) , Hänen Pyhyytensä (paavi), Hänen Korkea-arvoisuutensa (piispat), Korkeaarvoinen Herra (aatelinen)

Hautakivissä myös: ”Tässä lepää”.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 648. http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 130.

Andra språk

Dåtida finska jalosukuinen herra (aatelinen)/ Hänen pyhyytensä (paavi)/ Hänen korkeutensa (kuninkaallinen)/ Hänen korkea-arvoisuutensa (piispa)