Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsskrivelse från ett utrikesråd, -utskott eller ministerium till rikets diplomatiska aktörer eller agenter i utlandet, och omvänt. Benämningen avser också själva sändebudet, kuriren som förmedlade ett dylikt ärende eller under 1700-talet ett brådskande inrikesärende som sändes med kurir och under 1800-talet en brådskande försändelse med telegraf. Av franskans depecher, att skynda sig.

Finsk beskrivning

pikasanoma, kuriirisanoma

Virkakirjelmä ulkoasiainneuvokselta, ulkoasianvaliokunnalta tai ministeriöltä valtakunnan diplomatian parissa toimiville ulkomailla ja päinvastoin. 1700-luvulla myös itse kuriiri, joka välitti tällaisen viestin tai kiireellisen sisäasioita koskevan viestin. 1800-luvulla lennättimen avulla lähetetty pikasanoma.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 158. http://runeberg.org/nf/

Risberg, Einar , Suomen lennätinlaitoksen historia 1855–1955 , Helsinki: Posti- ja lennätinhallitus 1959 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 73.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Varför diplomati? En informationsskrift från Utrikesdepartementet , Stockholm: Utrikesdepartementet 1987 .

Andra språk

Franska depeche
Dåtida finska sanoma, sanomakirje

Synonymer

diplomatpost
sändebud
telegram