Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underrättelse, meddelande, kungörelse, högtidligt uttryck för diplomatiskt tillkännagivande eller uteblivet godkännande, utebliven betalning av växel.

Finsk beskrivning

ilmoitus, tiedote, muistutus

Tiedotus, ilmoitus. Juhlallinen ilmaus, jota käytetään diplomatiassa tiedotteesta tai puuttuvasta hyväksynnästä, käytetään myös maksamatta jääneestä vekselistä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 243.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 20.

Andra språk

Dåtida finska tiedonanto, ilmoitus