Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extraordinarie skatter som infördes av ständerna för ett visst ändamål och som utgick under en bestämd tid, vanligen för en tid av tre år eller så länge kriget varade. Under frihetstiden kallades dessa skatter huvudsakligen ”bevillning”. Motsvarande äldre skatter var gärder och hjälper. Under stora och lilla ofreden uttog de ryska ockupationsmyndigheterna flera kontributioner i det ockuperade Finland.

Finsk beskrivning

apuvero, pakkovero (oman sotaväen tarkoituksiin), päävero, kontribuutio

Källor

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 , 229-233.

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 499 .

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 121.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 110.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 501.

Luukko, Armas , Vaasan historia 1, 1606–1721 , Vaasa: Vaasan kaupunki 1971 , 765.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 478 (kontribuutio).