Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riksdagsbeslut från år 1758, fattat efter kungaparets försök till statskupp 1756. Riksakten redovisade konungens försök att avvika från regeringsformen och kungaförsäkran. Riksakten var också benämningen på den lag som antogs i Sverige 1815 och som fastslog de konstitutionella förhållandena mellan Sverige och Norge.

Finsk beskrivning

valtioperuskirja

Valtiopäivien tekemä päätös vuodelta 1758, jossa käytiin läpi kuningasparin vallankaappausyritystä vuonna 1756 ja osoitettiin kuninkaan yrittäneen poiketa hallitusmuodosta ja kuninkaanvalasta. Termiä käytetään yleensä myös vuonna 1815 Ruotsissa hyväksytystä laista, jossa määriteltiin Ruotsin ja Norjan perustuslailliset suhteet.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 206–207.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 166.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 871.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 412 (Norja) . http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1758
(1815 i Sverige)