Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gränslinje mellan härader, socknar, byamarker eller jordegendomar som tillhör olika skifteslag. Rån skulle utmärkas med råmärken. Den kunde också anges med en upphuggen gata i en skog, eller ett vattendrag.

Finsk beskrivning

raja

Osoitettiin rajamerkeillä tai avoimeksi hakatulla kaistalla metsässä, mutta myös vesistö saattoi toimia rajana.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 306.