Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom räkenskapsföring, bok som innehåller uppgifter om transaktioner, inom reskontra: hjälpbok som består av en inbunden bok eller av lösa blad och innehåller enskilda konton för varje debitor (gäldenär) och kreditor (borgenär).

Finsk beskrivning

tilityskirja, henkilökirja, asiakaskirja

Tilinpidossa kirja, joka sisältää tiedot siirroista. Reskontrassa kirja tai asiakirjakokoelma, joka sisältää tiedot kunkin velallisen ja velkojan tileistä.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 62. http://runeberg.org/lantuppsl/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 150.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 9 (fångvårdsväsendet).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/