Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreskrift, stadgande.

Finsk beskrivning

määräys, käsky, säännös

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 235.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/