Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militärt förråd som fungerar som stödjepunkt för stridskrafter gällande underhåll, reparationer och utbildning. Som exempel kan nämnas ammunitions-, vapen- och proviantdepåer.

Finsk beskrivning

varikko

Sotaväen varasto, jota käytetään armeijan ylläpidon, huollon ja koulutuksen tukikohtana. Varikot voivat olla esimerkiksi ammus-, ase- tai muonavarikkoja.

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 73.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska varasto

Synonymer

depå

Se vidare