Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentligen kungöra något. Under autonoma tiden hade senaten i uppgift att promulgera (i offentlig form kungöra och publicera) förordningar, manifest och lagar som stadfästs av kejsaren och därmed påbjuda förordningens efterlevnad.

Finsk beskrivning

julkaista, promulgoida (laki tai tiedoksianto)

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 735.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/