Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över de mål som skulle handläggas under ett domstolssammanträde eller vid en tingssession. Mållängden måste enligt lagen ligga till påseende för allmänheten så länge tingssessionen varade. Den kallades också inskrivningslängd, särskilt under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

juttuluettelo

oikeudessä käsiteltävien asioiden luettelo

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 445.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II (1925–1928): 123 . http://runeberg.org/pieni/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB XI: § 1 (resolution på allmogens besvär 17.9.1723 § 82 och 16.3.1739 § 68).

Andra språk

Dåtida finska juttuluettelo

Synonymer

inskrivningslängd
målförteckning