Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på banksedel som sändes per post.

Finsk beskrivning

postiremissi, postilähetysvekseli

postin kautta lähetetyistä pankkiseteleistä käytetty nimitys

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 706.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 272 (postremissvexel) .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII: 922 (postilähetysvekseli). http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1800-tal

1800-tal (i Sverige)