Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Orden grundad av den helige Dominikus år 1216. Den antog augustinregeln och stadfästes av påven samma år. Ordens högsta legislativa, judiciella och disciplinära myndighet var generalkapitlet som sammanträdde vartannat år. Orden var 1228 indelad i tolv provinser.

Finsk beskrivning

dominikaaniveljeskunta, dominikaanien munkkijärjestö, dominikaanit

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 174ff.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org