Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av diverse myndigheter utfärdat friskhetsintyg under svenska tiden och autonoma tiden, till exempel för boskap (från och med 1750), resenärer som ansökte om respass, arbetare innan de anställdes och för fartyg.

Finsk beskrivning

terveystodistus

Viranomaisen laatima terveystodistus Ruotsin vallan aikana. Todistus voitiin antaa esimerkiksi kuljetettavalle karjalle, matkustajalle, työntekijälle tai alukselle.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 433.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 342.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/