Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1700-talets första årtionde kejserlig handling vars innehåll var avsett att bringas till allmän kännedom. Med manifest kungjordes bl.a. inkorporering av nya territorier i riket och stadfästes ståndsprivilegier. Under perioden 1826–1917 var ”manifest” benämning på av regenten utfärdat och undertecknat offentligt tillkännagivande om påbud eller föreskrift.

Finsk beskrivning

julistuskirja, manifesti

Venäjällä 1700-luvun ensi vuosikymmenistä lähtien käytetty keisarillinen asiakirja, jonka tarkoituksena oli saattaa joku asia yleiseen tietoon. 1826–1917 nimitystä käytettiin kaikista hallitsijan laatimista ja allekirjoittamista julkiseen levitykseen tarkoitetuista käskykirjeistä ja määräyksistä.

Källor

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 41: passim.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 14.