Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specificerad förteckning över inventarierna vid offentliga inrättningar, fördes årligen av vaktmästaren efter en verkställd besiktning av beklädnadspersedlarna, sängkläderna och övriga inventarier vid kronohäktena samt i landshövdingens ämbetsrum. Inventariet sändes i slutet av varje år till Kammarkollegium för granskning, efter 1816 inom januari månad till senatens ekonomiedepartement.

Finsk beskrivning

inventaarioluettelo, omaisuusluettelo

Julkisten laitosten inventaarioista pidetty erillinen luettelo, jonka laati vuosittain vahtimestari tilatun katselmuksen jälkeen. Katselmuksessa käytiin läpi vaatetusparselit, vuodevaatteet ja muut inventaariot kruununvankiloissa ja maaherran työhuoneessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1008, 1059.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Latin summa inventarii
Dåtida finska tarvekalukirja, tavaraluettelo, kalustokirja