Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enligt bestämda former avfattad skriftlig uppteckning som ska utgöra bevis för en handling eller ett beslut med vissa rättsverkningar. I tysk praxis åtskiljs mellan offentliga urkunder och privata urkunder. Skillnaden har inte varit relevant i nordisk medeltid. Bruket av termen diplom och urkund är därför inte inom nordisk medeltidsforskning så strängt fixerat som på kontinenten.

Finsk beskrivning

asiakirja, asiakirjalähde

TIettyyn muotoon laadittu kirjallinen muistiinpano tai merkintä, joka toimii todisteena tietystä teosta tai päätöksestä ja jolla on tiettyjä oikeusvaikutuksia. Saksalaisessa traditiossa erotetaan julkiset asiakirjat ja yksityiset asiakirjat, Skandinaavisessa tutkimuksessa eroa ei pidetä merkittävänä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 81f.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska peruskirja, asiakirja, todistuskappale