Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Göra utdrag ur till exempel protokoll eller räkning.

Finsk beskrivning

ekstrahoida, laatia ote

Kirjoittaa ote esimerkiksi pöytäkirjasta tai laskusta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 118. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin extrahere

Se vidare