Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ombud för handelshus, brandstodsbolag m.m. som ansvarade för intressebevakningen inom ett visst distrikt.

Finsk beskrivning

agentti, asiamies

Kauppahuoneen tai vastaavan edustaja, joka hoiti toimeksiantajansa intressejä tietyllä alueella.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877: 252, 254 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 11-12 (agentti).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 4.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 221.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/