Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Protokoll fört vid session eller sessioner, särskilt i hovrätt sedan svenska tiden och rättegångsordningen 1614.

Finsk beskrivning

istuntopöytäkirja

Istunnoista pidetty pöytäkirja, erityisesti hovioikeudessa vuoden 1614 oikeudenkäyntiuudistuksen jälkeen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 66 (sessionsdiarium).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: 277 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/