Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordäga som innehavaren själv hade odlat upp eller köpt. Det kunde också vara fråga om jord som överlåtits som gåva eller genom giftorätt eller jord som någon hade bytt till sig utan att använda arvejord som betalning. Denna jord kunde innehavaren i princip själv bestämma över, till skillnad från arvejord som inte fick säljas eller överlåtas utan släktens tillstånd.

Finsk beskrivning

ansiomaa, hankittu maa

Maa-alue, jonka sen omistaja oli itse raivannut tai ostanut käyttöönsä. Kyseessä saattoi olla myös lahjaksi tai avio-oikeuden kautta saatu maa. Omistaja sai hallinnoida ansiomaata itsenäisesti, toisin kuin perintömaata, jota sai lahjoittaa tai myydä vain suvun suostumuksella.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 .

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 51.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 143.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 7.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/