Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De utredningsbetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag. Tillsammans ger de en utförlig bakgrund till lagens tillkomst. Det första 1684 publicerade förarbetet var det så kallade Rosengrenska förslaget (1604). De första förarbetena som blev faktisk lag (1734 års lag) gjordes 1686–1731.

Finsk beskrivning

esityöt, valmistelevat työt

Källor

Almquist, Jan Eric , Förarbeten till Sveriges rikes lag 1666–1686 (Johan Stiernhööks förslag till ärvdabalk och giftermålsbalk 1668–1669 samt Olof Bärlings förslag till jordabalk ca 1670) , Uppsala: Lundequistska bokhandeln 1933 .

Almquist, Jan Eric , Handlingar rörande 1642 års lagkommission, dess förutsättningar och verksamhet (jämte handlingar rörande 1665 års lagkommission) , Lund: Gleerups 1937 .

Dahlgren, F. A. (red.) , Lagförslag i Carl den niondes tid , 1 , Stockholm: 1864 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 663.

Modéer, Kjell Å. , Juristens källor i arkiv och bibliotek , Lund: Juridiska föreningen i Lund 1974 , 59–60.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 117 .

Andra språk

Dåtida finska alustustyöt

Synonymer

lagförarbeten