Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den samling av officiella dokument med vilka ett arvs- eller jordskifte kunde förrättas. Skiftesinstrumentet innehöll fastställda grunder och villkor för en delning och fungerade för framtiden som giltighet för skiftet.

Finsk beskrivning

jakokirja

Kokoelma virallisia asiakirjoja, joiden avulla perinnön- tai maanjako voitiin toimittaa. Jakokirja sisälsi jaon perustana käytetyt säännöt ja ehdot ja toimi vastaisuudessa todisteena jaon laillisuudesta.

Källor

Dalin, A. F. , Ordbok öfver svenska språket I–II , Stockholm: Tryckt hos Joh. Beckman 1850 , I: 318. http://books.google.fi/books?id=q3E-AAAAcAAJ&dq=skiftesinstrument&source=gbs_similarbooks

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 124.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 318.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska jakokirja

Synonymer

delningsbok
delningsinstrument