Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemortsrätt som grundar sig på den berörda personens direkta förhållande till ett visst fattigvårdssamhälle. Motsatt: osjälvständig hemortsrätt.

Finsk beskrivning

itsenäinen kotipaikkaoikeus

köyhän omaan kotipaikkaan perustuva oikeus köyhäinhoitoon

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 894 (hemortsrätt).

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 708. http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 149 (hemortsrätt) .

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 325, 326–339.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare