Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig skatt endast i Österbotten. Hospitalsfyrk uppbars årligen per rök av kronofogdarna och levererades till hospitalskassan för att bestrida kostnaderna för Kronoby hospital (grundat 1631), utöver de sakören som också tillföll dylika inrättningar. De till hospitalet levererade medlen redovisades till landskontoret.

Finsk beskrivning

hospitaalimaksu, hospitaalivero

Vuosittainen vero, jota kannettiin vain Pohjanmaalla savukohtaisesti hospitaalikassaan vuonna 1631 perustetun Kruunupyyn mielisairaalan ylläpitämiseksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 817.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 151.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/