Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bebyggd eller obebyggd stadstomt som innehades av en enskild person, men som ägdes av staden, kronan eller kyrkan. En sådan tomt kunde sedan medeltiden överlåtas med ständig besittningsrätt mot en årlig avgift. Byggnad tillsammans med tomten betraktades som fast egendom och en ny innehavare skulle söka lagfart på egendomen.

Finsk beskrivning

epävapaa tontti, vuokratontti

Asutettu tai asuttamaton kaupungin tontti, joka oli yksityisen hallussa, mutta jonka omisti kaupunki, kruunu tai kirkko. Tonttien antaminen yksityisten pysyvään omistukseen vuosittaista korvausta vastaan oli jo keskiajalta peräisin oleva tapa. Rakennus ja tontti olivat kiinteää omaisuutta, johon uuden omistajan tuli hakea lainhuuto.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 250.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/