Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom johannitordens organisation. Flera bailliskap bildade ett priorat. Bailliskapen bestod av kommender. Bailliskapet leddes av en baillier. Det nordiska Dacia uppfattades i allmänhet som ett priorat, men den tyska generalpriorn uppfattade Dacia som ett bailliskap.

Finsk beskrivning

johannittaprovinssi*, johanniittain voutikunta*

johanniittain ritarikunnan prioraattia pienempi yksikkö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 600ff.

Andra språk

Latin baiulatus

Synonymer

baiulatus