Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De obligatoriska handlingar som behövdes för att ett fartyg skulle få segla utomlands. Till skeppsdokumenten hörde bl.a. tullpass, sjöpass, folkpass (magistratens inmönstringsrulla), bilbrev, köpebrev, mätarebrev, fribrev, avskrift av redareden, certeparti, konossement, märkrulla, lastcertifikat och i vissa fall sundhetsbevis. Skeppsdokumenten kontrollerades i tullkammaren. Dokumenten skulle efter 1812 skrivas på stämplat papper. När ett finskt handelsfartyg kom till sådan ort där det fanns en rysk konsul skulle skepparen anmäla sig hos honom och uppvisa sina skeppshandlingar.

Finsk beskrivning

aluksen asiakirjat

Viralliset asiakirjat, jotka tarvittiin, jotta laiva sai luvan purjehtia ulkomaille. Tullikamari kontrolloi ja viseerasi eli leimasi ne. Vuodesta 1812 lähtien aluksen virallisten asiakirjojen tuli olla tehtyjä leimapaperille. Vieraassa satamassa suomalaisen kauppa-aluksen tuli esittää asiakirjansa Venäjän konsulille, jos siellä oli sellainen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 647.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .