Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Som sker utan förfall, obehindrat, under svenska tiden huvudsakligen en motsats till laga förfall, det vill säga frånvaro med laglig orsak eller giltigt skäl. Termen användes särskilt om uteblivande från domstol eller obligatoriskt möte såsom sockenstämma, domkapitel, kollegium eller annan styrande myndighet. Den användes också om att utan giltig orsak lämna något ogjort som borde ha gjorts inom viss utsatt tid (fatalietid).

Finsk beskrivning

esteetön

Källor

Cavallin, Christian , Swensk-Latinsk Ordbok , Stockholm: F. & G. Beijers förlag 1875–1876 . http://runeberg.org/swelatin/

Dalin, A. F. , Ordbok över svenska språket I: A–K. Tryckt av Joh. Beckman på eget förlag , Stockholm: 1830 , 546.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 683.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 29: 642 (Tredskodom). http://runeberg.org/nf/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 122.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska esteetön; luvaton (poissaolo); laiton (poissaolo), tekemättäjättäminen
Latin justa causa, excusatione carens

Synonymer

förfallelös
förfallslös
förfallös