Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift för innehavare av medicinsk lärdomsgrad eller läroämbete.

Finsk beskrivning

erittäin kokenut

Lääketieteellisen oppiarvon tai opetusviran omaavista henkilöistä käytetty titteli.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.