Förvaltningshistorisk ordbok

Index på finska

L

laajalti tunnettu, kuuluisa

laajasti lainoppinut, erittäin lainoppinut

laajennettu piispainkokous

laajennettu valiokunta, vahvistettu valiokunta

Laakson sairaala

laamanni

laamanni

laamannikunnan lautamies

laamannikunta

laamannikunta

laamannikunta, piirikunta

laamanninkanslia

laamanninkirja*, laamannin laatima oikeuasiakirja

laamanninkäräjien kestitysrahasto

laamanninkäräjäjyvät, laamanninkäräjämaksu

laamanninkäräjät

laamannin lakikirja*

laamanninmaksu*

laamanninoikeus

laamanninoikeus

laamanninsaarna*, käräjäsaarna

laamannin sihteeri

laamannintarkastus

laamannintorppa

laamanninvala

laamanninvero

laamannivaalilautakunta*

laatia, kirjoittaa

laatia, kirjoittaa, antaa, langettaa

laboraattori, laboratoriotöiden ohjaaja

laboratoriovirkailija-vahtimestari*

lahjaeläke, gratiaali

lahjaeläkekokous*, lahjaeläkkeiden myöntämisestä päättävä kokous

lahjaeläkevirasto, lahjaeläkerahasto

lahjaeläkkeen saaja, raha-avustuksen saaja, edunsaaja

lahjahauki*

lahjajänis*

lahjakanat*

lahjalammas*

lahjalintu*

lahjamunat*

lahjaohra*; Savonlinnan läänissä 1530-luvulla käytössä ollut veroyksikkö

lahjapalkkio, gratifikaatio

lahjaturkikset*

lahjoistusjyvät

lahjoittajan vaakuna; lahjoittajan osoittava vaakuna lahjoitusesineen yhteydessä tai rakennuksen osassa

lahjoitus

lahjoituskirja

lahjoituskirja, lahjakirja

lahjoituskirja, lahjoituskirjelmä, lahjakirja

lahjoitusmaa, donaatio

lahjoitusmaa, donaatio

lahjoitusmaa, läänitysmaa

lahjoitusmaan lampuoti

lahjoitusmaatila, läänittystila

lahjoitustila, lahjoitustalo

lahjoitustilallinen, lahjoitustalonpoika

lahjoitusvero*

lahjonta

lahjus

laidunraha*, laidunvero*

laidunvero*

laidunvuokra

laillinen este

laillinen, juridisesti pätevä, oikeuskelpoinen

laillinen, juridisesti pätevä, oikeuskelpoinen

laillinen lainhuuto

laillinen, lain sallima, lakimääräinen

laillinen lunastusaika*

laillinen maanjako, lainvoimainen maanjako

laillinen maanmittaus

laillinen saanto

laillinen suojelus

laillinen takaus

laillinen vapaudenriisto*

laillisen saannin todistus*

laillisesti naimisissa oleva

laillisesti saatu, laillisesti hankittu

lailliset sivutulot, lailliset lisätulot

laillistaminen, laillistus

laillistettu lääkäri

laillisuusperiaate

laiminlyödyn määräajan palauttaminen

laiminlyöntirikokset*

laimukainen syyte*

lainakirja

Lainamakasiinirahasto

Lainapankki

laina, velaksianto

lainaviljarästi*, kruunulta lainaksi saadun viljan takaisinmaksuvelvollisuus

lainhakukustannukset*

lainhuudatusasiakirja

lainhuudatus, lainhuuto

lainhuudatusmaksu*

lainhuudatuspöytäkirja

lainhuuto

lainhuutotodistus

lainkaari

lainkohta

lainkäyttäjä, lainsoveltaja

lainkäyttöoikeustuomari*

lain luenta käräjillä

lainlukija, tuomarin sijainen

lain mukaan, lainmukaisesti

lainmukainen katselmus

lainmukainen muuttopäivä*

lainmukainen ruokintavelvollisuus

lain mukainen säilytys, säilytys oikeuden hallussa

lain mukaisesti vedottu

lainmukaiset vuosittaiset verot ja rasitukset*

lainopillinen toimisto (Rautatiehallitus)

lainoppinut, oikeusoppinut

lainperustuskirja

lainsuojaton, henkipatto

lainsuojaton, henkipatto, maanpakolainen

lainsuojattomuus, henkipattous

lainsäädäntokausi

lainsäädäntöelin

Lainsäädäntö- ja oikeushallinto-osasto

lainsäännös

lainsäätäjä

lainsäätäjä, lainkäyttäjä, tuomari

lainsäätäjä, lainlukija, tuomari

laintarkastuskomitea

lain tarkoitus

laintuntemus

lain ulkopuolella, lainsuojaton

lainvalmistelukunnan jäsen

lainvalmistelukunta, Suomenmaan lainvalmistelukunta

lainvoima

lainvoimainen

lainvoimainen, laillisessa järjestyksessä syntynyt

lainvoiman saanut, lainvoimainen

laiton

laiton käyttöönotto, laiton käyttö

laiton, oikeudenvastainen, oikeudeton

laiton saanto*

laitos

laitoshuollon tarkastaja (sosiaaliministeriö)

laitosneuvosto

laitos, toimenpide, toimi

laitos, virasto

laittomat käräjät

laiturikirjuri*

laiturinpuhdistaja*, sataman puhtaanapitäjä*

laituritulli*

laiturivahti*

laiva-asiamies*

laiva-aurtua*, laivaäyrityinen*

laivakapteeni*

laivakasko

laivakirjuri*

laivakunta, haaksikunta

laivakuntaoikeus

laivalaituriaateli*

laivamaksu*

laivamaksu*, merirahtimaksu*

laivamaksut

laivamuona

laivan kalustokirjuri*

laivan lipun tarkastus, laivan kansallisuuden tarkastus

laivanmittaaja

laivanmittauksen tarkastaja

laivanpassitus

laivan profossi

laivan pääisäntä

laivanrakennusmestari

laivan saapumis- ja lastauspaikka

laivanselvittäjän vala*

laivanselvityslaskelma*, laivaselvitystoimisto*

laivanselvitysmaksu

laivan vapaakirja, laivan vapautus kotimaisista tulleista

laivanvarustusvelvollisuus*, laivanvarustusvero*

laivapoika

Laivapoikakoulu

laivapoikien oppilaitos*

laivapostitoimisto

laivapäiväkirja, aluksen päiväkirja

laivarekisteri

laivasaarnaaja*, laivapappi*

laivasihteeri

laivasto

laivastokomppania*

laivaston alikonstaapeli*

laivaston asevarikko*

laivaston hankintakomisaari*

laivaston kenraaliadjutantti,laivaston pääadjutantti

laivaston kirvesmiesten päällikkö*, kirvesmies

laivaston luutnantti

laivaston menosääntö, laivaston henkilökunta

laivaston mies, laivastossa palveleva sotamies

laivaston pääosasto

laivaston sotavälinemestari*, laivaston varikkomestari*

laivaston suunnittelu- ja rakennuskunta*

laivaston tukikohta

laivaston tuomioistuin

laivaston yleiskatselmus*, laivaston pääkatselmus*

laivasto-osasto (suojeluskunnat)

laivuri, kippari

laivurikoulu

laivurikunta (laivasto)

laivuri, laivapäällikkö*

lakeija

laki

lakialoite

lakia osaamaton raatimies, kauppiasraatimies

lakien säätäminen, lainsäädäntö

lakien säätäminen, lainsäädäntö

lakiin perustuen, lain mukaan, oikeudellisesti

lakikokoelma

lakikokoelma

lakikokoelma, lakikoodeksi

lakikomissio

lakimääräinen, lakisääntöinen

lakimääräinen, testamenttiin perustumaton (perintö)

lakimääräiset käräjät

lakipeili*

lakisääteinen

lakiteos

lakitieteen tohtori / lisensiaatti / kandidaatti

lakivaliokunta

lakkautetun sotilasvirkakunnan ruotuverot ja kymmenysjauhot

lakkautuspalkka

lammasvero

lampuotien kestitysvelvollisuus

lampuotitila

lampuotivouti*

lampuotivoutikunta*, lampuotivoudin alaiset tilat

langettaa tuomio, vahvistaa tuomiolla

lankakunta

lankarahat*

lankous, lankoussuhde

lantintrader

Lapinjärven parantola

Lapin kirkollisrahasto

Lapinlahden sairaala

Lapinmaa

lapinseurakunta

lapinvero

lapinvero

lapinvouti

lappalaispappi*, saamelaisseurakunnan pappi

Lappeenrannan kehruuhuone*; Lappeenrannan naisille tarkoitettu työlaitos

Lappeenrannan kokoamisleiri

(Lappeenrannan) työvankila

Lappeenranta

lapsen hoitoonanto

lapsenpäästäjä, lapsenmuori

lasaretin johtokunta

lasaretin johtokunta, lasarettijohtokunta

lasaretinkolehti*

lasaretinlääkäri, sairaalanlääkäri

lasaretinsaarnaaja*

lasaretti ja hoitola

lasaretti- ja parantola-asiamies

lasarettimaksu, sairaalamaksu

lasinpuhaltamo

laskelma, arvio

laskelma postin varoista

laskelmissa huomioitava rahasumma tai asiantila

laskenta-apulainen*

Laskukamari

laskukamari

laskukamari, läänin tilintarkastusosasto

laskukamarin kuukausikohtaiset tilikirjat (kuninkaallisen)*

laskukamarin ylilaskija*, ylin kamarilaskumestari*

laskukamari, valtion talousviraston tilintarkastusosasto

laskumestari

laskumies

laskuvirherahat

lastausseteli*

Lastenhoitajakoulu (Helsingin Lastenlinna)

lastenhoitaja, lastenhoitajatar

Lastenhuonerahasto, lastenkoteja tukeva rahasto

lastenkenkäsuutari

lastenkodin henkilökunta

lastenkodin johtaja

lastenkoti

lastenkotijyvät

lastenkotikymmenykset, lastenhuonekymmenykset*

lastenkoti, lastenhuoltolaitos

Lastenkotiuttamiskomitea

Lastenlinna; kodittomien tai orpojen lasten hoitolaitos Helsingin lastensairaalan yhteydessä

lastenneuvola

lastenparantola

lastensiirrot

Lastensiirtokomitea

lastensiirtotoimisto, lastensiirtokomitean toimisto

lastensuojelulaitos

lastensuojelu, lastensuojelutoimi

lastensuojelulautakunta

lastensuojeluntarkastaja

lastensuojelun ylitarkastaja

lastensuojeluosasto

lastensuojelututkinto

lasten työkoti

lastikirja, lastiluettelo

lastimaksu

lastinpurkupöytäkirja*

lastiperustainen köyhäinraha*

lastiraha*, lastimaksu*

lastitodistus, konossementti

latokartanovouti*

laupeudensisar

laupeudenteko*

lausunto

lausunto, kertomus, tieto

lautakunta

lautakuntajuttu*

lautamiehen vala

lautamiehistö, oikeuden lautakunta

lautamies

lautamies

lautamieskatselmus

lautamies (keskiaika)

lauttamaksu, lossimaksu

ledung, leding

ledung-perämies*

ledung-satama*

ledungvero

ledung-vero, leding-vero

legaatti

legaatti, hallitsijan nimittämä lähettiläs

legaatti, (paavin) lähettiläs

legati a latere

legati nati

legisti

lehdistöasiamies, painoasiamies

lehmipaimen

lehmäluku

lehmät ja jouset*

lehmäverovoi

lehtien jakelusta saadut tulot

lehtimies

lehtori

lehtori

lehtori

lehtorikapituli

leikkaaja

leikkaaja, valmiiksileikkaaja, nahanleikkaaja

leikkaus chrirographum-tekstien välissä

leimaamaton paperi, epävirallinen paperi

leima- ja valmisteverokonttori

leimamaksu, leimausmaksu

leimamestari*

leima (metallirahassa)

leimapaperi, karttapaperi

leimapaperikonttori

leimapaperimaksu*

leimapaperimaksu

leimapaperinmyyjä

leimapaperinmyyjä, karttapaperinmyyjä

leimapaperitulot, leimapaperin myynnistä saadut tulot

leimarahat*, leimamaksu, laimausmaksu

leimarenki*

leimattu paperi

leimavero

leimikon määrääminen, hakattavan metsän merkitseminen

leipäkatselmus*

leipätorppari

leipävakka*

leirin komentaja (ulko/yö)

leivinuunirahat*, leivinuunimaksu*

leiviskä

leiviskä

leiväntarkastus*; leivän laadun ja koon tutkinta

lennätinasema

Lennätinhallitus

lennätininsinööri

lennätin- ja puhelinpiiri (Posti- ja lennätinhallitus)

lennätinlaitoksen tarkastaja*

lennätinliikenneosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

lennätinmekaanikko

Lennätinosasto

lennätinosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

lennätinteknikko

lennätinteknillinen osasto (Posti- ja lennätinhallitus)

lentolehtinen

lentolisä

Lentopataljoona

lentopostilinja

lentävä osasto

lepoaika

leskenapu

lesken konservointi, perheen konservointi

leskenkorvaus*

leskeys, leskenä olo

leskiluettelo*

leskintynnyri*

leuteraatiojuttu, leuteraatioasia

leuteraatio, tuomion lievennys

Libeckin sairaala (Kokkola)

liberiskatt

libra; vanha apteekkipaino (356,3 g)

Licent-rahasto, lisenttirahasto

lihanleikkaaja

lihantarkastamo

Lihantarkastuslaitos*, Lihantarkastamo*

liikakapat

liikamaa

liikamaa

liikamaan erotus, (kruununmaasta) erotettu alue

liikamaan erotus, (tilasta) erotettu liikamaa-alue

liikasuoritus

liikavero*, uusvero*

liikavilja*, ylimääräinen verovilja

liikekannallepano, mobilisaatio

liikekannallepanotoimisto

liikekannallepanotoimisto

liikennekonttori

liikennekonttori (Rautatiehallitus)

liikennelaitos

liikenneohjesääntö, liikennejärjestyssääntö

liikenneosasto

liikenneosasto (Lennätinhallitus)

liikenneosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

liikenneosasto (Valtionrautatiet)

liikennepiirin päällikkö (Vanha Suomi)

liikennepiiri (Vanha Suomi)

liikennepäällikkö (Rautatiehallitus)

liikennepäällikön toimistot*

liikennetarkastaja

liikennetirehtöörin assistentti, liikennepäällikön assistentti

liikennetirehtöörin kirjanpitäjä, liikennepäällikön kirjanpitäjä

liikennetoimisto (Rautatiehallitus)

liikevaihtovero

Liikevaihtoverotoimisto, liikevaihtoverokonttori

liikkuva poliisi

liikkuva postitoimipaikka

liite, liitekirja

liitettäväksi asiakirjoihin

liite, täydennys, lisä

Liittoutuneiden valvontakomissio

Liivinmaan ja Viron kollegio, Liivinmaan ja Viron asiain kollegio

Liivinmaan lahjoitusmaakonttori*; reduktiovaliokunnan yhteydessä toiminut elin

Liivinmaan reduktiokonttori*

Liivinmaan toimituskunta

Liivinmaan, Viron ja Suomen kamarikonttori

Liivinmaan, Viron ja Suomen oikeuskollegio

Liivinmaan, Viron ja Suomen toimituskunta

likvidaatiokomissaari, suorituskomissaari, selvityskomissaari

likvidaatiokomissio, suorituskomissio, selvityskomissio

Likvidaatiolaitos ja konttori

likvidaatiolaitos*, selvityslaitos*

likvidaatiorahasto*

linjahallinto (Posti- ja lennätinhallitus)

linjakassööri

linjakirjanpitäjä*

linjanrakennuskonttori, linjanrakennustoimisto

linjatarkastaja

Linköping-kollegium, Linköpingistä saapuvien opiskelijoiden asuntola Sorbonnen yliopistossa

linna- ja varuskirjuri*

linnajohtokunta

linnakanslianoikeus*

linnakappalainen*

linna, kartano, linnoitus

linnake

linnakreivi

linnakreivi

linnaleiri

linnaleiriläinen, linnaleirisotilas

linnaleirimaksu, -korvaus

linnaluonnos*

linnalääni

linnamajuri, paikallismajuri

linnan asukkaat, linnaväki

linnanherra

linnankanslia*

linnankirjuri

linnan korjausapu, linnavero

linnan käskyhaltija

linnanlääkäri

linnanpäällikkö

linnanpäällikkö, linnanherra

linnanrakennusapu

linnanrakennustyöläinen*

linnansaarnaaja

linnan virkakunta, linnan menosääntö

linnanvouti

linnanvouti

linnanvoutikunta*

linnanvoutivero*

linnaoikeus

linnaoikeus, kuninkaanlinnan linnaoikeus*

linnapalvelija*; alempi miespalvelija, joka työskenteli linnassa

linnapalveluskunta

linnaruokintavelvollisuus*

linnaseurakunta

linnasotilas, linnan vahtisotilas

linnatulli*

linnavahti*, hovivartija*

linnavala*

linnavaliokunta

linnavanki

linnavarat, linnamenosääntö, linnavirkakunta

linnavero

linnavirkakunta

linnavääpeli*

linnoituksen luovutussopimus, akordi

linnoituksen varainhoitaja

linnoitusinsinööri

linnoitus- ja tienrakennustoimisto (sotaministeriö)

linnoituskonttori*

linnoitus, linnake

linnoitusmaksu*

linnoituspäällikkö

linnoitustoimen johtaja*

linnoitustoimen kenttävirkakunta

Linnoitustoimen päällikkö*

linnoitustoimen virkakunta

linnoitustoimen yli-insinööri

Linnoitustoimi, linnoitusupseerikunta

linnoitustoimisto (puolustusministeriö)

linnoitustoimisto (sotaministeriö)

lippualiupseeri

lippue, lipullinen

lippueneljännes*, lippukuntaneljännes*

lippuesikunta*, laivastoyksikön esikunta

lippuherra*, lipunjohtaja*, joukko-osaston komentaja keskiajalla

lippu- ja lomakemestari*, lippu- ja lomakevaraston hoitaja*

lippujunkkari

lippukonstaapeli*

lippukunnan vahtimestari

lippukunta, lippue

lippulaiva

lippulaiva

lippulaivamestari*

lippuluutnantti

lippumies, lippupäällikkö, lippuamiraali

lippureimari

lipunkantaja

lipunkantaja

lipunkantaja

lipunmyyjä

lipunnostaja*, viestittäjä

lisensiaatti

lisensiaatti

lisenssikanslia

lista, luettelo

lisä-

lisäke, liite*

lisämaksuvero*

lisämenosääntö, lisäbudjetti

lisämerkintä, korjausmerkintä

lisäpäätös

lisärahasto* (Säästöpankki)

lisäseisontapäivä

lisätty kutsuntatoimisto

Lisätty säästöpankkitarkastus

lisäykset, liitteet

Lisäyksiä ja sääntöjä Vapahtajan luostarisääntöön

lisäys, lisäasiakirja

lisäyspäivä*

litteraatti, lainoppinut (raatimies)

liturgiasta vastaava pappi

livreepukuinen henkilökunta

livreeräätäli*

Ljungbon parantola

logiikan professori

lohikymmenykset

lohimaksu*

lohitilallisen vapaudet

lohivero

lohivouti

lohkaista

lohkoa tonteiksi, tontittaa

lohkojako

lohkojako

lohkokunta, jakokunta, yhteismaa

lohkominen (tila)

lohkopelto*

loinen, itsellinen

loinen, itsellinen, tilaton

loistalonpoika*

loistava, maineikas

lokaalinen pyhäinhäväistys*; kirkon tai kirkkomaan häpäiseminen

loma-aika

lomake

lomatodistus

lomautus

lopetus

loppukuulustelu

loppupuheenvuoro (oikeudenkäynnin yhteydessä)

loppuselvitys, velkojen selvitys

loppusuoritus, loppuselvitys, lopputilitys

lopussa*

lossimies, lossinkuljettaja

lossitoimen palveluskunta

Lotta Svärd, Lotta Svärd-järjestö

louhintayksikön esimies*

Lounais-Hämeen suojelsukuntapiiri

Lounais-Suomen suojeluskuntapiiri

Loviisan yleinen sairaala

luettelo

luettelo kotitarvepolton paloviinaveromaksuista

lukea jonkun eduksi/haitaksi

lukea julki, lukea ääneen

lukioiden/kymnaasien menosääntö, vuosibudjetti, lukioiden/kymnaasien virkakunta

lukio, kymnaasi

lukion apuopettaja

lukiovirkailija, kymnaasivirkailija

lukkari

lukkari

lukkari

lukkari- ja urkurikoulu

lukkarinkoulu

lukkarinposti

lukkarin sijainen

lukkarinvaalit

lukkarinvala*

lukkarinvero*

lukkarin verot ja velvollisuudet

lukkarin virkatalo

lukkarin virkatalo, lukkarila

lukkarin virkatalo, lukkarintila

lukkaripappi, lukkarinvirkaa hoitava pappi

lukkari-urkuri

luku

luku

luku, artikla

lukukinkerit

lukukinkerit, kinkerit

lukumestari*

lukumiehenheinät*, neljännesmiehen heinäraha

lukumiehenvero*, neljännesmiehenvero

lukumies

lukumies, neljänneskuntamies

lukutaidon kuulustelu (sisä-)

lukutaidottomien kalenteri*

lukutodistus*

lumiaurakunta

lunastamaton vero*

lunastaminen, lunastus

lunastettava postilähetys

lunastettujen lahjoitusmaiden hoitaja

lunastusmaksu

lunastusmaksu*

lunastusmaksu

lunastusmaksu

lunastustarjous

lunastus, vapaaksiosto

luokanvalvoja

luokituslaitos

luokkavero

luonnollinen rajamerkki

luonnos

luontaisetu

luontaisoikeus, luonnonoikeus

luontaisoikeus, luonnonoikeus

luontaisoikeus, luonnonoikeus

luontoistalous, luonnontalous

luontoisvero, luonnontuotteissa maksettava vero

luopio (politiikka); uskonsa hylkääjä (uskonnollinen)

luopuminen, hylkääminen

luopumissopimus

luostari

luostari

luostari (fransiskaaniveljeskunta)

luostarijärjestöön kuuluvien palkka*

luostarikoulu

luostarilaitos

luostarin esimies

luostarin jäsen, luostarin asukas, konventtilainen

luostarin vankila

luostaritodistus*

luostariveli, munkki

luoti

luotsausalue

luotsaustaksa

luotsi

luotsiasema

luotsiasema, luotsipaikka

luotsi- ja majakkalaitos, luotsi- ja majakkalaitoksen virkakunta, luotsi- ja majakkalaitoksen vuosibudjetti

Luotsi- ja majakkalaitosten ylihallitus

luotsi- ja majakkamaksu

luotsi- ja majakkaosasto

luotsikapteeni, luotsitirehtööri

luotsikonttori, luotsipiirikonttori

luotsilaitoksen aluevalvoja

luotsilaitos

luotsi, luotsaava perämies

luotsiluutnantti

luotsimajuri

luotsimaksu

luotsinapulainen, luotsirenki*

luotsintutkinto

luotsipassi, luotsikirja, ohjauskirja

luotsipiiri

luotsipiiri

luotsipiirin päällikkö

luotsipäivystys

luotsipäällikkö, luotsimajuri, luotsitirehtööri

luotsisääntö

luotsitarkastaja, luotsi-inspehtori

luotsitila

luotsitilamaakirja

luotsitilavapaudet

luotsitirehtööri*, luotsilaitoksen pääjohtaja*

luotsiupseeri

luotsivanhin

luotsivirkailija, luotsiapulainen

luotsiväylä

luottamusmies

luottamusmies, luotettu mies

luottamusvirka

luottamusvirkamies

luovuntahakemus

luovuttaa

luovuttaa, luopua jostakin

luovuttamaton tilus

luovutusta odottava tila, viranodotustila

luovutustuomio*

luovutusvelvollisuus, anneksivelvollisuus, prebendavelvollisuus

lupakirja, lupatodistus

lupakirja, lupatodistus

lupaseteli

lupatodistus

lutenampt

Lutskin edikti

luutnantti

”luvallisesti ja yksinoikeudella”

luvaton, laissa kielletty

luvaton merenkulku

luvaton myyntisahaus

lyhenne

lyhennelmä, yhteenveto

lyhennysote

lyhtykomennuskunta

lyijyke, lyijysinetti

lyijymerkki*

lykkäys

lykkäys

lykkäys, miettimisaika

lykkäyspäätös, välipäätös

lykätä asiaa toistaiseksi, jättä avoimeksi, jättä ratkaisematta

lykätä, keskeyttää (toistaiseksi)

lyseo

lähdeintendentti

lähdeviskaali*

läheinen, johonkin littyvä, sukulaisuhteessa oleva

lähestystömarski

lähestystöneuvos

lähete

lähetekeskustelu

läheteluettelo

lähetepäätös

lähetepäätös

lähetetty, diplomaattinen asiainhoitaja

lähetevihko, lähetekirja

lähetinkilpi, postivaakuna

lähetinkotelo

lähetti, kevyesti aseistettu sotilas

lähetti, lähetystö

lähettiläs

lähettiläs

lähettiläs, salainen asiamies

lähettiposti, pikalähettiposti

lähettäjä

lähetyskirjuri*; kuparinpuhdistamossa kuparin puhtautta sekä edelleenrahtausta valvonut toimihenkilö

lähetyskorvaus*

lähetyspiispa

lähetyspiispa

lähetystö

lähetystö

lähetystösaarnaaja

lähetystösihteeri

lähetystösihteeri

lähetysvirkailija*

lähisaarto*

lähtevän postin toimituskunta, postilähetysten valvontatoimisto*

lähtö- ja tulokatselmus

lähtökatselmus, lähtötarkastus

lähtöpäivä

lähtöpäivä, muuttopäivä

lämmittäjä

Länsiarmeija

Länsimeri*, Pohjoinen jäämeri

Länsi-Pohjan suojeluskuntapiiri

läpikulkukyyditys (velvollisuus)

läpikulkutulli*

läpimarssi

läpimarssikyyti

läpimarssivero

läppäys, kello lyhyt soitto

lästi

lästimaksu

lääkehinnasto ennen vuotta 1819

lääkehinnasto vuoden 1819 jälkeen

lääkelaatikko, lääkevarikko

lääketieteen tohtori

lääketieteen tohtori

lääkevalmistamo*, lääkkeiden valmistamiseen ja jakamiseen tarkoitettu huone

lääkevalmisteet

lääkevarasto, lääkeainevarasto

lääkintähenkilökunta, lääkintätoimen virkakunta lääkintätoimen menosääntö

lääkintärahasto

Lääkintöhallituksen asessori

Lääkintöhallituksen eläinlääkintälaboratorio

Lääkintöhallituksen eläinlääkäri

Lääkintöhallituksen kamreeri

Lääkintöhallituksen pääjohtaja

Lääkintöhallituksen sihteeri

Lääkintöhallituksen ylimääräinen lääkäri

Lääkintöhallitus

Lääkintökollegio

lääkintölaitoksen rakennusarkkitehti*

lääkintölaitoksen ylihallituksen pääjohtaja*

Lääkintölaitoksen ylihallituksen sihteeri

Lääkintölaitoksen ylihallitus

lääkintöneuvos

lääkintövirkakunta

Lääkintöylihallituksen kamreeri*

lääkkeiden rekisteröinti

lääkäri

Lääkärien ja farmaseuttien uutislehti*

lääkärioppilas

lääni

lääninagronomi

lääninapukamreeri

lääninarkistonhoitaja

lääninarkkitehti

läänineläinlääkäri

lääninhallitus

lääninhallitus

lääninhaltija

lääninkamreeri

lääninkanslia

lääninkanslisti

lääninkartta

lääninkirjaaja

lääninkirjanpitäjä

lääninkirjan tilinpäätös

lääninkirjuri

lääninkirstu*

lääninkivalteri

lääninkivalteri, maaseutukonstaapeli

lääninkonttori

lääninkonttori

lääninkonttoristi

lääninkätilö

läänin lammaspaimen*, lampaanjalostuksen lääninasiamies*

lääninlääkäri

lääninmaanmittari

läänin maanmittausinsinööri

läänin maanmittauskonttori

läänin maanmittauskonttori

lääninmetsälautakunta

läänin metsänhoitaja

lääninmetsäntarkastaja

lääninmetsästäjä*

lääninneuvos

lääninnotaari

lääninpalveluskunta*, läänien virkakunta*

läänin pääkirja (Vanha Suomi)

lääninrahasto

lääninrahasto- ja provianttimestari, lääninrahasto- ja muonamestari*

lääninrahastonhoitaja

lääninrahastonhoitajan apulainen

lääninrahastonhoitajan apulainen, lääninirahastonhoitajan avustaja

lääninrahaston inventaario

lääninrahaston kassa

läänin rakennuskonttori

lääninrikospoliisi

lääninrovasti

lääninrovasti, kontrahtirovasti

lääninsairaala

lääninsairaala, lääninlasaretti

lääninsairaalan kirurgi

lääninsairaalan lääkäri

lääninsairaanhoitaja*

lääninsihteeri

lääninsihteeri, sihteeri

lääninsilta

lääninsyyttäjä

lääninterveyssisar

läänin tilikirja

läänintoimisto

läänintoimisto (kutsunnat)

lääninvahtimestari

lääninvankila

läänin vankilhuone

lääninvirkailija

läänin virkakunta, läänin virkakunnan lääninmenosääntö

läänin virkakunta, läänin virkamiehistö

läänin virkamies

läänin väestötilasto

lääninyhteenveto

läänirekisteri*, lääniluettelo*

läänityksen haltija, läänityksen saaja

läänityksen vero, lahjoitusmaan tuottama vero

läänitys

läänityskirja*

läänitys, läänitetyt tilukset

läänitysoikeus

läänitysoikeus, lääniherran oikeus

läänitysrekisteri*, läänistysluettelo*

läänitystalonpoika*

löytö

löytöpalkkio

löytötavara

löytötavara, isännätön esine, isännätön eläin

M

maa-alue

maaherra

maaherra

maaherrakunta

maaherran sihteeri

maaherran vuosikertomus

maahospitaali, maalasaretti

maa- ja hevostulli

maa- ja kaupunkihospitaali

maa- ja merivoimien talousvaliokunta

maajunkkeri*

maakaari

maakartta

maakatselmus

maakatselmus

maakauppa

maakauppias

maakaupungin porvari, ylämaakaupungin porvari

maakaupunkipaino

maakirja

maakirjakartta, verollepanokartta, geometrinen maakirja

maakirjan erityisote

maakirjan muutosote

maakirjanmuutosote

maakirjan päätili, maakirjaote vähennyksistä ja verojen jakamisesta

maakirjan selvitysosa

maakirjanumero

maakirjan yhteenveto

maakirjaparselit, maakirjaveroa varten perityt luonnontuotteet

maakirjataksvärkki, maakirjapäivätyö

maakirjatutkimuspöytäkirja

maakirjavero

maakomissaari

maakomissariaatti, komissariaatti, piiri, piirikunta

maakunnan yhteismaa, läänin yhteismaa

maakunta

maakunta

maakunta-arkisto

maakunta-arkistonhoitaja

maakuntaeversti*

Maakuntahallitus (Ahvenanmaa)

maakuntajako

maakuntakokous, maakuntapäivät

maakuntakoulu*

maakuntalaki

maakuntapäällikkö*

maakuntaratsumies*, maaratsumies*

maakuntarykmentti*

maakuntarykmentti

maakuntasihteeri

maakuntasinetti

maakuntatuomari*

maakuntavaakuna

maakuntavirasto

maakuntavouti

maakäräjien lautamiehistö, maakäräjien lautakunta

maakäräjät

maakäräjät

maalaiskunta

maalaisoikeus

maalaispoliisi

maalaistuomari

maalautakunta

maallikko

maallikkoedustaja (kirkollisessa kokouksessa)

maallikkoveli

maallikkoveljet , maallikkosisaret; luostarissa asuvat maallikojäsenet

maallinen

maallinen miekka*

maallinen oikeustuomioistuin

maallinen rälssi, aatelissääty

maallinen tuomiokapituli; maallisia eli käytännön asioita hoitava tuomiokapituli

maamarkka, talonpoikaismarkka

maamarsalkka

maamestari*

maamies

maamieskoulu

maamiesopisto

maamittauslaitoksen paikalliskonttori*

maanapu, maan apuvero

maanapuvaliokunta*

maanerottaminen, jako palstoihin

maaneuvos

maaneuvos

maanhankintalaki

maanjako

maanjako

maanjakokatselmus*

maanjakolaitoksen osasto*

maanjako-oikeuden jäsen

maanjako-oikeuden puheenjohtaja

maanjako-oikeus

maanjaon sovittelu

maankorko, maasta maksettu vuokra

maanlaki

maanlaki

maan lohkominen, maan palstoitus

maanlunastuslautakunta

maanluonto

maanluovuttaja

maanmittari, maanmittaaja

maanmittarinapulainen

maanmittarinjako*

maanmittarinkatselmus*

maanmittarin palkkio

maanmittarin toiminnan tarkastus

maanmittarintutkinto

maanmittarintutkinto

maanmittarin työpäiväkirja

maanmittarin virkatalo

maanmittarin virkavala

maanmittauksen alitarkastaja

Maanmittauksen ja metsänhoitolaitoksen ylihallitus

maanmittauksen ohjesääntö

Maanmittauksen oppikirja; ensimmäinen Suomessa julkaistu teoreettinen maanmittauksen oppikirja (1843)

Maanmittauksen ylihallitus

Maanmittauksen ylihallitus

maanmittaus

maanmittaus

maanmittaus

maanmittausasiakirja

maanmittausauskultantti, maanmittausharjoittelija

Maanmittaushallituksen Kivipaino

Maanmittaushallituksen konselji

Maanmittaushallituksen pääjohtaja

Maanmittaushallitus

maanmittausharjoitusten tutkinto

maanmittausinsinööri

Maanmittaus- ja vakauslaitos

maanmittaus ja verollepano

maanmittausjohtaja*

maanmittausjohtaja, maanmittaustoimen johtaja

maanmittauskandidaatti

maanmittauskartta, jakokartta, tiluskartta

maanmittauskokelas

Maanmittauskomissio

maanmittauskonttori

maanmittauskonttori

maanmittauskutsu*

Maanmittauslaitoksen rahasto

maanmittauslaitoksen virkakunta, maanmittauslaitoksen budjetti

Maanmittauslaitoksen ylijohtaja

maanmittauslaitoksen ylitarkastaja

maanmittauslaitos

maanmittauslaitos (kaupunki)

maanmittaus, maan kolmiomittaus

maanmittausmitta

maanmittausneuvos

maanmittausoppilas

maanmittausoppilas*, maanmittarinapulainen*

maanmittausoppilas, maanmittausharjoittelija

maanmittauspykälikkö

maanmittauspöytäkirja

maanmittausrevisionipäätös

maanmittaussihteeri

maanmittaustaito*

maanmittaustaksa, maanmittaushinnasto

maanmittaustarkastaja

maanmittaustarkastaja, maanmittauksen tarkastaja

maanmittaustekniikka

maanmittaustiede

maanmittaustoimi, maanmittauslaitos

maanmittaustoimitus

maanmittaustoimitus

maanmittaustoimitus, maanmittarin toimi tai virka

maanmittaustyö

maanmittausvirkailija*, maanmittausapulainen*

maanmittausviskaali*

maanmittausyli-insinööri

Maanoikeus, Turun maaoikeus

maanomistaja

maanomistajan osuus*

maan omistavan rälssitilan kanssa samassa pitäjässä sijaitseva tila

maan omistus- tai käyttöoikeus

maanositus, maanjako

maanosuusvero*

maanpuhdistusmaksu

maanpuolustus, maanpuolustusvelvollisuus

maanpuolustussopimus

maan pyykitys

maansaanto

maansiirtokirjuri*

maan taksoittaminen

maantapa

maantieposti, maanteitä pitkinkuljetettava posti

Maan Turva

maan vastaanottaja, tilan vastaanottaja

Maanviljelyshallitus

maanviljelysinsinööri

Maanviljelys- ja kauppakemiallinen laboratorio

Maanviljelys- ja yleisten töiden toimituskunta

maanviljelyskemiallinen toimisto

maanviljelyskoulu, maatalouskoulu

maanviljelys, maatalous

maanviljelysneuvos

maanviljelysneuvos

maanviljelysopisto, maatalousopisto, maamiesopisto

Maanviljelys-taloudellinen koelaitos

maanvuokra

maanvuokrauskomitea

maapalsta, palstatila

maaperän oikeus*

maaposti

maapostimestari

maaregaali*, kruunun oikeus maahan

maarekisteri

maarekisterikartta

maarovasti

maaseudun kinkerivero, maaseudun kestitysvero

Maaseudun Rakennusten Yleinen Palovakuutusrahasto*

maaseurakunta

maasmestari, masuunin hoitaja

Maasotakoulu

maastakarkotus, deportaatio

maasta karkotus, siirtovankeus

maastamuuttomaksu

maa, talo ja tontti

Maataloushallitus

maatalouskiinteistö

maatalouskonsulentti, maatalousneuvoja

maatalousministeri

maatalousministeriö

maatalousopetuksen tarkastaja

maatalouspalkkojen toimisto (sosiaaliministeriö)

maatalousseura, maanviljelysseura

Maatalousseurojen Keskusliitto

maataloustarkastaja

maataloustilastollinen toimisto

maataloustoimituskunta

maataloustoimituskunta

maatila

maatila

maatila, maakartano

maatilan luovuttaminen

maatila, talo

maatila, tila, kartano

maatilkku

maatorppari

maatulli

maatulli

maatullien ja valmisteveron ylitarkastaja Suomessa ja Ruotsissa*

maatullikamari

maatullin korvaus

maatullinsyökäri*

maatullin virkakunta, maatullin virkamiehistö

maatullivahtimestari*

maatuomarin konttori

maatuomarirahat

maavelkarahat*

maavero

maavero

maaviskaali, lääninviskaali

maavoimat

Maavoimien esikunta (Kannaksen armeija)

maavouti

maavoutikunta

magnaattistipendi

mahdoton suorittaa, toteuttamiskelvoton, kulkukelvoton

maidontarkastaja

maine

mainekirja, mainetodistus

mainittu

maisteri

maisterinväitöskirja

maisteri, opettaja

maistraatinleima

maistraatin notaari

maistraatinsihteeri

maistraatti

maitotalouden neuvoja*

majakan miehistö

majakan valotunnus, loiston valotunnus; majakan ominaistunnus

majakanvartija

majakka-aluksen laivuri

majakkalaitos

majakkamaksuista saadut varat

majakkamaksu, merimerkkimaksu*

majakkamaksu, merimerkkimaksu, luotsi- ja majakkamaksu

majakkamaksut, majakka- ja merimerkkimaksut, loisto- ja majakkamaksut

majakkamestari, majakanpäällikkö

majakkavirkakunta, majakkalaitoksen menosääntö, budjetti

majamiehyys

majamies

majapaikka

majatalo, kestikievari

majatalon isäntä

majatalorakennus, kiestikievarirakennus

majesteetti

majesteettikirja

majesteettioikeudet

majesteettirikos

majoittaja (hovi)

majoituksenhoitaja*

majoitus

majoitus

majoitusasiamies*

majoitus- ja kasarmitoimisto

majoituskomissio

majoituskorvaus, majoitusrahat*

majoituskustannukset

majoituslaitos (sotaväki)

majoituslautakunta

majoituslisämaksu, majoitustuulaaki

majoitusluettelo*

majoitusmestari

majoitusmestari

majoitusmestari, korttelimestari*

majoitusmies*

majoitusraatimies (Vanha Suomi)

majoitusraha

majoitusrasitus

majoitussotamies*

majoitustoimisto* (sotaministeriö)

majuri

makasiiniintoimitusaika*, veroviljan viljamakasiiniin toimittamiselle annettu määräaika

makasiinin henkilökunta, makasiinin virkakunta

makasiininhoitaja

makasiinin kuukausitilanne*

makasiininvartija*

makasiininvuokra*

makasiinirahasto*

maksaa eläkettä

maksaa, suorittaa maksu

maksaa veroa

maksaa veroa, osallistua keräykseen, avustaa

maksamaton

maksamattomat rästit

maksu

maksu

maksuaika, maksusuoritusaika, maksupäivä

maksukonttori

maksu, kustannus

maksukyvyttömyys

maksukyvytön

maksukyvytön tila*

maksulääni

maksumaa, penninkimaa*

maksumääräys

maksumääräys

maksunlykkäys, maksuajan pidennys

maksuosoitus, assignaatio

maksuosoitus, assignaatio

maksuosoituskirja

maksuporvari*

maksusuoritus

maksutase

maksutilallinen*

maksuunpano

maksu, vuokra, palkka

maksuväline

makulatuuripaperi

Mallasjuomatarkastusvirasto

mallimitta; muiden mittojen kontrollointiin käytetty mallimitta tai -paino

mallintaja*, mallinkaavaaja

mallipiirustukset

malminetsijä

malminmursaakon rouhinlaitteen päällikkö

Malmin sairaala

Malmin sairaala; Pietarsaaressa aijainnus tuberkuloosisairaala

malmintutkijamestari

malmivaraston kirjuri*

mannermaasulkemus, kontinentaalijärjestelmä

mansfar

manttaali

manttaali

manttaali

manttaalihevonen

manttaalikomissaari, henkikomissaari

manttaalikomissaarin palkkio

manttaalisotilas, manttaalimies

manttaali, taloluku

manttaalivero

manttaalivero

manttaali, veromanttaali

Manufaktuuridiskontto*, teollisuudelle lainoja myöntävä luottolaitos

manufaktuuri-intendentti*, käsiteollisuuslaitosten valvoja

Manufaktuuri- ja käsityöosasto

manufaktuurijohtokunta, käsityöteollisuuden johtokunta*

manufaktuurikomissaari, manufaktuuriasiamies

Manufaktuurikonttori

manufaktuurineuvos

Manufaktuurirahasto

manufaktuurirahaston avustus

margeldsfodring

marginaalivero

Maria Magdaleenan hospitaali Viipurissa

Marian sairaala

markanapu*

markanmaa

markka-apu

markkakunnan laskumies*

markkakunta*

markkakunta

markkapunta, markka

markkavero*

markkavero*, maavero*

markkinat

Markovillan upseerikurssit

marsalkka

marski

marssijärjestys

marssijärjestys

marssireitti

marssireitti

mastopuu

masuunin käyttöaika, puhallusaika

matemaattisia instrumentteja valmistavien pajojen johtaja

materiaalikirjanpitäjä

materiaalikirjanpitäjä* (sotaväki)

materiaalikirjuri

materiaalikontrollööri, materiaalintarkastaja

matka-apuraha

matka-asiakirja*

matkailuasiamies

matkailutoimisto

matkalupakirja

matkapapin toimipiiri

matkapappi

matkapassi

matkaraha, matkakorvaus

matkatodistus

matkustajamaksu

matkustajapassi

matkustaja, vierailija, kesti, kauppi, saksa

matkustava postiekspeditööri

matkustava postiekspeditööri

matkustava tarkastaja

matkustuskielto

matkustussääntö, matkustusohjesääntö

matrikkeli, nimikirja, jäsenluettelo

matruusi

matruusikomppania

matruusi, tehtäviinsä pätevä merisotilas

Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki

Maunu Eerikinpojan maanlaki

maustetestaaaja*, maustetarkastaja

meijerikonsulentti

meijerikoulu

meijeriliitto

mekaaninen ja varastotoimisto* (sotaministeriö)

Mekaniikkaosasto*

meklarinatesti, meklarintodistus

meklarinkirja*

meklarinpalkkio*, meklarinpalkka* (huutokauppa)

meklarinsääntö*

meltorautapaino*; pehmeälle eli meltoraudalle määritelty painoarvo

menetetty tavara

menettely, menettelytapa

Menosääntökonttori

menosääntö, meno- ja tuloarvio, budjetti

menosääntö, muonapalkka, luontaispalkka

menosääntöpalkka

menosääntö, tulo- ja menoarvio, talousarvio, budjetti

menosääntö, tulo- ja menoarvio, talousarvio, budjetti, vuosibudjetti

menosääntöön kuulumaton, budjettiin kuulumaton*

merellinen konventti, merellinen luostarikunta

Merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteritoimisto

Merenkulkuhallitus

merenkulkumaksu

merenkulkumaksut*

merenkulkuneuvos

merenkulkuopisto

merenkulkuoppilaitoksen johtaja

merenkulkuoppilaitos

merenkulkuosasto

merenkulkupiiri

merenkuluntarkastaja

merenkuluntarkastaja

merenmittaus

merentutkija, talassologi

Merentutkimuslaitos (MTL)

Meriasioiden hallinto*

meriekipaasin komentaja (Suomen ensimmäisen)

merihylky

meri- ja suolaiset kalavedet

Merikarttalaitos

merikarttaosasto

merikaupunki

merikirja*, sota-aluksen komentajan valtakirja

Merikoulu, Merenkulkukoulu

merimerkki

merimieshuone

merimieshuoneen johtaja

merimieshuoneen johtaja

merimieshuoneen johtokunta, merimieshuoneen johto

merimieshuoneen kolehdista saadut varat

merimieshuonetodistus

merimieskoulu

merimiesluettelo, miehistöluettelo

merioikeus

merioikeusjuttu, meriasia

merioikeusrahat*, merioikeusmaksu*

meriosasto (puolustusministeriö)

meripassi, laivakirja

meriposti

meripostinkuljettaja

meriprotesti

Meripuolustuksen kapitulanttikoulu

merirosvo, merirosvoalus

meriselitys

Merisotakonttori

merisotakonttori

Merisotakoulu

merisotaoikeus (paikallinen)

merisotavoimien konttori, laivaston tilikonttori

merisotilaanpitovelvollisuus, merisotilasruotuvelvollisuus

merisotilas*

merisotilaskomppania

merisotilaspitäjä

merisotilas, pursimies

merisotilasruotu

merisotilasruotu, merisotilasruotujärjestelmä

merisotilasruotu, merisotilasruotulaitos

merisotilasrykmentti

merisotilastila, laivamiehen tila

merisotilastorppa, laivamiestorppa

merisotilasvakanssimaksu

merisotilasvakanssimaksusta saatavat tulot

merisotilasvero

meritoimisto (puolustusministeriö)

meritulliasetus*

meritullihuutokauppa*

meritullikamari

meritullinarenti*, meritullinvuokra*

meritullin henkilökunta

meritullin kirjuri*

meritullinkontrollööri*, meritullintarkastaja*

meritullin määräämä lisätulli*, meritullin tuotevero*

meritullin pursimies*

meritullin pääkonttori*

meritullin vahtimestari

meritullioikeus

meritullioikeus

meritullipassi

meritullivirkailija

Meritykistökonttori*

merivahingon laskija, dispasööri

merivartiolaitos

merivoimat

Merivoimien konttori (Sotakollegio)

merivoimien tykkimies, meritykistön sotamies

meriväki, merivoimat

merkintävelvollisuus*, leimausvelvollisuus*; kaupungeissa ja tietyillä käsityöaloilla ollut velvollisuus ilmaista tuotteessa niiden alkuperä sekä laittaa niihin jonkinlainen merkki mittauksesta ja laaduntarkastuksesta

merkitä

merkitä raja pyykeillä, pyykittää

merkkaaja*, leimaaja*; virkamies, jonka tehtävänä oli tarkastaa mitta- ja säilöntäastiat sekä leimata ne tarkastuksen jälkeen

messirahat, messilisä*

messua toimittava pappi

mestaaja, pyöveli, teloittaja

mestari

mestarifalkonieeri*, mestarihaukankouluttaja*

mestarikokki*

mestarikylvettäjän tutkinto

mestarikylvettäjän vala

mestauspaikka

mestaus; teloitus

metallimestari rahapajassa*

metallinkoettelija, metallintutkija

metallintarkastaja, metallintutkija

metallintarkastusmaksu*

metallipajan henkilökunta, metallipajan työväki

(metallirahan) paino ja metallipitoisuus

Meteorologinen komissio*

Meteorologinen päälaitos

metodinen verollepano

metrikka, metrikkakirja

metropoliitta

metropoliitta

metsäaktuaari

Metsädepartementti

metsähallinto

Metsähallituksen ylijohtaja

Metsähallitus

metsäinhoitolaitos, metsäinhoitolaitoksen menosääntö, metsävirkakunta

metsäinsinööri

metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasuntojen tarkastaja

metsä- ja lauttausväen palkkatoimisto*

metsäkomissaari

metsäkonduktööri

metsälaitoksen kassanhoitaja*

metsälappalainen

metsälautakunta

metsälohko

metsämaamittari*

metsämaa, viljelemätön maa, joutomaa

metsän arvioiminen, metsän inventointi, metsän hinnoittelu

metsänarvostelija

metsäneuvos

metsäneuvos

metsänhoidon tarkastaja, metsänhoidontarkastaja

metsänhoidon virkakunta

Metsänhoidon ylihallitus

metsänhoitaja

metsänhoitajakunta, metsänhoitajien ammattikunta

metsänhoitajan apulainen

metsänhoitajan virkatalo

metsänhoitoalueen edeltäjä

metsänhoitokassa

metsänhoitolaitoksen virkamies*

metsänhoitolautakunta

metsänhoitomies

metsänhoitopiiri

Metsänhoitovirasto

metsänhoitovirkakunta, metsästysvirkakunta

metsänjako

metsänjakoehdotus

metsänkäyttövero

metsäntarkastaja

metsäntarkastuspiiri

metsänvartija

metsänvartija

metsänvartija

metsänvartijakoulu

metsänvartijakunta

metsänvartijan torppa

metsäoppilaitos

metsäpiirinhoitaja, metsänvartija

metsäpäällysmies

metsäregaali*, kruunun oikeus metsiin

metsäreviisori, metsätalouden tarkastaja

metsäsarka

metsästyksenvalvoja

metsästysasetus

metsästyshenkilökunta

metsästyskassa, jahtikassa

metsästyslupa, metsästyskortti

metsästysoikeus

metsästysoikeus

metsästysregaali*, jahtiregaali*

metsästysreitti, ansapolku, virkotie

metsästysvero

metsästysviskaali*, metsänhoitoviskaali*

metsästäjänapulainen*

metsätalousneuvoja

metsätalousreviisori*, metsätalouden tarkastaja*

Metsätieteellinen koelaitos

metsätorppari

metsävartiopiiri

metsävero

metsävouti, metsäpäällysmies

metsä-äyrit*

midshipsmanni

miehenmetsä, miehenosa

miehistö

miehistö

miehistöluettelo, meriväenpassi

miehistöluettelo*, pestausluettelo*, mönsträysluettelo*

miehistönvärväyssopimus*

miekanteroittaja*

miekantuppipäiväkäsky

miekkailumestari, miekkailun opettaja (akatemia)

mielenterveyspotilaiden hoito

mielenterveyspotilaiden hoitolaitos, hulluinhuone

mielisairaala

mielisairaalapotilas

mielisairaanhoidon johtokunta

mielisairaanhoito-osasto

mielisairaiden hoitolaitos

mielisairaiden vastaanottoasema

mielisairaiden vastaanottoasema

mies ja ääni -periaate

mies joka talosta -värväys

mieskilta, miesten yhdistys

miespuolinen kätilö

miesten puolella

Miesten saniteettitoimisto

mietintö

miilunpolttaja, hiilenpolttaja

miinamestari, miinoittaja

miinoittaja

miinoittajakomppania*

miinoittajakunta

miinoittajaoppilas*

Mikkelin hiippakunta

Mikkelin lääni

Mikkelin lääninsairaala, Mikkelin lääninsairashuone

Mikkelin piirimielisairaala

Mikkelin suojeluskuntapiiri

Mikkelin tarkka-ampujapataljoonan sairaala

miles et armiges

miliisisarmeija

militieauditör

ministeri

ministeri, envoyé

ministeri, lähettiläs

ministerinsalkku

ministeristö

ministerivaltiosihteeri

ministerivaltiosihteerin apulainen

ministerivaltiosihteerin kirje

ministeriö

Ministerpresidentti

minoraatti, nuorimman pojan perimysoikeus

missiivi, kirkollinen virkaan asettaminen

missiivi, saatekirje

mittaaja

mitta-astiat ja mitat

mitta- ja painovirkakunta*, mittojen ja painojen valvonnasta vastannut virkakunta

mittakapanala

mittakirja

mittamies*

mittamies, mittaaja

mittaraha

mittarahat*

mittarikirjuri*

mittatynnyrinala

mittatynnyri, tynnyrinmitta

mittaus

mittauskirja

Mittauskomissio

mittausmaksu, punnitusmaksu

mittausmies, mittaaja, rajanmittaaja*, rajansovittelija*

mittojen ja painojen tarkastaja

mittojen kruunaus, mittojen vakaaminen

mitä loistavin, mitä maineikkain

mitä nöyrimmin, mitä nöyrin

mitättömyyskanne

mitätöidä, kuollettaa, makuloida

Mjölbollstan parantola; Karjaalla sijainnut keuhkotautisten parantola

modellistiluutnantti*, mallintajaluutanantti*

moisniekka

moite

moiteaika

moitekanne

moite, syytös

moitteeton, häiriötön

moitteeton, virheetön, rikkeetön

molempien oikeuksien lakimies*

momentti, alaluku

monarkki, monarkian päämies, hallitsija

monijako

monitöörijärjestelmä*

monopoli, yksinoikeus; yksinoikeus jonkun taloudellisen toiminnan harjoittamiseen

Moran kivet

morsionvihkimisrahat*, vihkimismaksu*

morsiusvero*

M.O.T., ”mikä oli todistettava”

muiden asioiden pysyessä ennallaan

muinainen johtajan nimitys hämäläisillä ja karjalaisilla

muinaishämäläisten johtajan nimike

muinaisjako

muinaismuisto

muinaispitäjä

Muistikirja*

muistikirja*

muistikirja*, ennakkopäätöskokoelma*

muistio, muistiinpanokirja

muistukset*; kirkollista ragaistusta edeltävät kolme julkista muistutusta

muistutus

muistutusasia, tilimuistutusasia, oikaisuasia

muistutuskirja

muistutusluettelo

mukaan luettuna/laskettuna

mukausoikeus

mukavuuslippu

multaraha

munkki

munkki

munkki

muona, elintarvikkeet, eväs

muona- ja rahapalkka

muonakeskus*; armeijalle jaettavien elintarvikkeiden vastaanottokeskus sodan aikana

muonamestari*

muonamestari, muonitusmestari

muonamies

muonamies

muonarenki, muonamies

muonatorppari

muonatorppari

muonavarasto, rehumakasiini

muonavero*

muonaväki

muonitus

muonitusaliupseeri

muonitusintendentti*, muonitusmestari*

muonituskomissio, elintarvikekomissio

muonitusmestari, elintarvikemestari

muonitussuunnitelma*, muonitusbudjetti*

muonitustoimisto

muonitusvero*

muotovirhe

murha, tappo

museonjohtaja, museonvalvoja

musiikin- ja laulunopettaja

musiikinopettaja

musiikkipaashi*

muskettisoturi, musketööri

Mustasaaren lääninsairaala; Vaasan lääninsairaalan nimitys vuodesta 1911 eteenpäin

Mustasaaren mielisairaala

muuntolaskelma

muuntorangaistus

muurarimestarinraha

muurien sisäinen

Muurlan lääni

Muurolan parantola

muuten samanlaisin ehdoin valittu, muiden asioiden pysyessä yhtäläisinä

muutoksenhakija, valittaja, muutoksenhaku

muutoksenhakukeino

muutoksenhakukirjelmä

muutoksenhakukirjelmä, valituskirjelmä

muutoksenhakumaksu

muutoksenhakumaksu*, valitusmaksu*

muutoksenhakuohje, valituksenteko-ohje, valitusosoitus

muutoksenhakuoikeus

muutoksenhakupaikka, muutoksenhakutuomioistuin, vedonta-aste

muutoksenhakutodistus*

muutosehdotus (parlamentissa)

muutosoikeus

muutos, permutaatio

muuttaa, korjata, oikaista

muuttaneiden luettelo

muuttokirja

muuttokymmenysmaksu*

muuttokymmenysmaksu*

myllykapat*, jauhatusmaksu

myllykatselmus, myllytarkastus

myllykirjuri*, myllytullikirjuri*

myllykomissaari

myllykomissio

myllykuitti

myllyoikeus, oikeus pitää myllyä

myllytulli

myllytullihenkivero*, henkivero

myllytulliluettelo

myllytullimanttaaliluettelo

myllytullitarkastaja*, myllyverotarkastaja*

myllytullitodistus*, myllyverotodistus*

myllyvero

mylläri

myrkkyasetus

myssyt

myyntikojumaksu*

myyntiprovisio, myyntipalkkio

myyntisaha*, hirsimyyntisaha*; saha, joka myi hirsiä lautojen sahaamista varten

myyntivero

myöhästys, myöhästyminen

myöntäminen; suostumus

myöntävä lakisäädös

myöntää, tunnustaa (rikos)

mäkitupa

mäkitupalainen

mäkitupalainen

määritelty tynnyrinalaluku, maantieteellinen tynnyrinala

määräaika

määräaika

määräaika

määräaika

määräaikaisvero

määräaika, määräkausi

määrähetki, määräaika

määrämies*

määrämuotoinen kirje

määrännäiskonossementti

määrännäispaperi, orderipaperi

määrännäissitoumus

määräpäivä

määräpäivä

määräpäivä, lähtöpäivä

määräraha

määräta tavaralle tulli

määrätyn ajan nautinta*

määrätä, asettaa

määrätä maksettavaksi

määrätä maksettavaksi veroa

määrätä tavaralle tulli

määräyksenvarainen virka

määräyksestä, käskystä

määräykset, säädökset

määräys, käsky, säännös

määräys, käsky, tehtävä, tavaratilaus

määräys, päätös, sopimus

määräys, säädös, ohjesääntö

määräys, säännös

määräämisoikeus, käyttöoikeus

määräämisperiaate, dispositiivinen periaate

määräämättömäksi ajaksi annettu läänitys, toistaiseksi saajan haltuun annettu läänitys

määräämätön aika, toistaiseksi

N

naapuri

naapurioikeus

naapurustokatselmus*

Nahkakamari*

nahkuri

naismanttaali*, naisten henkivero

naisopettaja

naispuolinen ammattien apulaisylitarkastaja

naispuolinen ammattientarkastaja

naispuolinen hovimestari; kuningattaren kotitaloutta johtanut henkilö

naispuolinen keittiöjäteneuvoja*

naispuolinen koyhäinhoidon apulaistarkastaja

naispuolinen lastensuojelun tarkastaja

naispuolinen tarkastaja

Naistenklinikka

naisten puolella (sukulaisuus)

Naisten saniteettitoimisto

naturalisoida, kansalaistaa, ottaa kansalaiseksi

naturalisointi

naula

nautakunta

nautamarkka, karjaraha

nautaraha, nautavero

nautavero*

nautinta

nautinta, käyttöperuste

nautintaselitelmä

neitsyet*; peukaloruuveista käytetty nimitys

nelihenkinen kaupunginneuvosto

nelikäs, nelikässotilas

nelikäsrykmentti, nelikäsvärväyksellä koottu rykmentti

neliömitta*

neljännen asteen pelto, neljännen jyvitysasteen pelto

neljännes*

neljännesjako

neljänneskaupunginosa*

neljänneskunta

neljänneskunta

neljännesmiehen kestitysvero*

neljännesmiehen toimi, lukumiehen toimi

neljännesmies, neljänneskuntamies, neljännysmies

neljännesomistaja*; kaivostontin omistaja (Stora kopparbergin kaivos)

neljännesperuutuskonttori, neljännesreduktiokonttori

neljännespäällikkö*

neljännespäällikkö*; kihlakuntaneljänneksen tuomari keskiajalla

neljännestalonpoika*

neljännestorppari*

neljännesvero*, nejänneskuntavero*

neljännesvuosi-ilmoitus

neljännesvuosimaksu

neljännesvuosi, vuosineljännes

neljän taalarin apuvero*

neljäskymmenestynnyrivero*

neljäs vaalisaarnaaja

neuvoa antava kansanäänestys*

neuvontavaliokunta

neuvos

neuvoskunnan neuvolla, valtaneuvoston neuvojen avulla*

neuvostokamari (Tukholma)

Neuvostoliittoinstituutti

neuvosto, neuvottelu, konsiili

Neuvotteleva virkamies

neuvotteluasiamies, neuvotteluprokuraattori

neuvottelu, keskustelu, tapaaminen

neuvottelukokous, neuvosto

nihtipäällikkö*, yksikönkomentaja

nihti, sotamies

niiniraha

niittylohkokunta, niittyjakokunta

niittyvero*

niityruotu; niittyjakokunnan osakkaat

Nikkilän sairaala

Nikolainkaupungin (Vaasan) lääninlasaretti; Vaasan lääninsairaala nimitys 1855–1858

Nikolainkaupungin (Vaasan) lääninsairaala; Vasan lääninsairaalan nimitys 1858–1911

nimellinen, omakätinen

nimellinen veropalkkaus

nimilippu

nimiluettelo

nimineuvos

nimi-, nimellinen

nimipiispa

nimiporvari, veroporvari

nimipäiväluettelo

nimismiehen koukku*, nimismiehen vero

nimismiehentaksa*

nimismiehenvero

nimismies

nimismies

nimismiespiiri

nimismiespitäjä, hallintopitäjä

nimismies (Ruotsissa)

nimitodistus*, aviottoman lapsen syntymätodistus

nimityskirja, nimittämiskirja

nimitysmies*

niskoittelu, tottelemattomuus

Niuvaniemen sairaala

Niuvanniemen keskuslaitos Kuopion läheisyydessä

noituuskomissio*

nokkavero

nokkavero

nonkombattantti

normaalikoulu

normaalilyseo

Norrbotten, (Pohjoispohja)

Norrköpingin päätöksen ehdoin lahjoitettu tilus

Norrlannin tervakauppakomppania*

Norrlannin veronkantopiiri*, Norrlannin voutikuntapiiiri*

nostoasia, nostojuttu

nostohakemus, revisiohakemus

nostomies

nostomies, nostoväkimies

nostoväki

nostoväki

nostoväkimies, nostomies

notaari

notaari

notaariasiakirja*

notariaattiasiakirja, notariaatin vahvistama asiakirja

notariaattitodistus

noudon uhka

nouto, hakeminen

noviisi

nuhteeton

nuhteeton, moitteeton, viaton

numeroarpojen myyjä*

numerokilpi

Nummelan parantola; Nummelan keuhkotautiparantola

nunna

nuntius, paavin lähettiläs

nuodemies

nuohooja

nuolenvalmistaja*

nuorempi

nuorempi, alempi (virkamies), alempi upseeri

nuorempi aliupseeri

nuorempien hoitajien täydennyskoulutuskurssi*

nuorempi hallintosihteeri

nuorempi hallintosihteeri alemmassa palkkaluokassa

nuorempi hallintosihteeri ylemmässä palkkaluokassa

nuorempi hallitussihteeri

nuorempi komisario, nuorempi komissaari

nuorempi komissiomaanmittari

nuorempi kymnaasin opettaja

nuorempi lääkärioppilas

nuorempi oikeuskanslerinsihteeri

nuorempi oikeussihteeri

nuorempi sairaanhoitajatar, nuorempi hoitaja

nuorempi sotaylituomari, nuorempi yliauditööri

nuorempi tutkijainsinööri

nuorempi tutkimusavustaja

nuorempi upseeri

nuorisopastori

nuorisovankila

nuotanvetohauet*, haukina maksettu vero Närpiöstä

nuottakuningas; nuottakunnan keskuudestaan valitsema (työn)johtaja

nuottarahat*, nuottamaksu*

nurkkamestari

Nurmeksen yleinen sairaala

nyrkkioikeus, oman käden oikeus

nyörittää asiakirjat yhteen; pujottaa nyöri asiakirjojen läpi ne yhdistäen

nälkävuosi, katovuosi

näytettäessä

näyttää, tuoda esiin, tuoda näytteille

näyttötuomio*

O

obetaget

oblaatti, oblaattilapsi

obsa

observatorion työntekijä

odaalialue*, kaivoksen oma alue

odaalimaakauppa*, perintömaakauppa

odaalimaan vaihto

odaalimaa, omaperäismaa, perintömaa

odaalimies

odaalioikeus

odaalitodistaja*

odotettu liikevoitto, laskettu liikevoitto

odottamatta, tahtomatta, yllättäen

odotusraha

offisiantti

offisiantti, toimituspappi

ohimarssi

ohje, määräys, kehotus, osoitus

ohjesatama

ohjesääntö

ohjesääntö

ohjesääntö, toimiohjeet, ohjeet

oikaisu

oikaisukäräjät

oikaisumaksut

oikaisumittaus

oikaisuprosentti

oikeudellinen, oikeus-

oikeudellinen osasto

oikeudellinen runous*

oikeudellinen toimisto (sotaministeriö)

oikeudellinen tuomio, oikeudellinen harkinta, kyky arvioida

oikeudenhoito

oikeuden jäsen

oikeudenkäymiskaari

oikeudenkäynti

oikeudenkäyntiaineisto*

oikeudenkäyntiasiakirja

oikeudenkäyntiasiamies

oikeudenkäyntiavustaja

oikeudenkäyntietu

oikeudenkäyntijärjestys

oikeudenkäyntikirjuri

oikeudenkäyntikulukorvaus

oikeudenkäyntikulut

oikeudenkäyntimaksut, oikeudenkäyntikulut

oikeudenkäyntimenettely

oikeudenkäynti, prosessi

oikeudenkäyntisääntö, prosessisääntö

oikeudenkäyntivaltuutettu, oikeudenkäyntiasiamies

oikeudenkäyntivaltuutus, oikeudenkäyntivaltakirja, asianajovaltakirja

oikeudenkäyntivääpeli*

oikeudenkäyttö

oikeudenkäyttöalue, lainkäyttöalue

oikeudenkäyttö, lainkäyttö

oikeudenkäyttö, tuomiovalta, oikeudenkäyttövalta

oikeudenkäyttöön liittyvät valtaoikeudet

oikeudenmukaisuus, puolueettomuus

oikeudenpalvelija

oikeudenpalvelijat

oikeuden päätös, tuomio

oikeudenvalvoja

oikeudenvalvoja

oikeudenvastainen

oikeudeton

oikeudeton, oikeuksia vailla oleva

oikeus-

oikeus

oikeusapu

oikeusapu

oikeusapulainen*, oikeudenpalvelija

oikeusaputoimisto

oikeusasessori

oikeus asettaa pannaan*

oikeusasia

oikeusasiamiehen sijainen

oikeusasiamies

oikeusasiamies

oikeusasia, oikeudenkäyntiasia

oikeusasia, oikeusjuttu

oikeusaste, instanssi

oikeusaste, oikeusinstanssi

oikeuserehdys

oikeushallinnolle kuuluva oikeusjuttu

oikeushallinto

oikeushallintoasia

oikeus hallita, hallinnon oikeusperusta, hallinto-oppi

oikeus hengelliseen hallintoon

oikeushenkilö, juridinen henkilö

oikeus irrottaa ja sitoa; papiston oikeus valvoa kirkon omaisuutta, sakrakmentteja sekä kirkkokuria

oikeusistuimen presidentti, tuomioistuimen esimies*

oikeusistuinrahat*

”oikeusistuin tuntee lain”; periaate, jonka mukaan tuomioistuinten oletetaan tuntevan tapauskohtaisen lain, ilman että osapuolten on tavinnut vedota siihen

oikeus- ja kauppapormestari

oikeus- ja sisäasiain toimituskunta*

oikeusjärjestys

oikeuskansleri

oikeuskansleri

oikeuskanslerinsihteeri

oikeuskanslerin tarkastus, oikeuskanslerin tarkastusmatka

oikeuskanslerinvirasto

oikeuskanslerin virasto

oikeuskemisti

oikeuskollegio

oikeuskollegio

oikeuskonselji

(oikeus)kulut korvaten

oikeuskämneri

Oikeuskäytännön ulkopuolella oleva tai tapahtuva

oikeuslaitos

oikeuslaitos

oikeuslaitos

oikeuslaitos

oikeuslaitos

oikeuslaitostutkinto

oikeuslähde

oikeuslääketiede

oikeus maasta vietävään omaisuuteen

oikeusministeri

oikeusministeriö

oikeusmuoto

oikeusmurha

oikeus määrätä valtakunnan rahasta

oikeusneuvomies

oikeusneuvos

oikeusnormi

oikeus, oikeusjärjestys

oikeusoppinut, oikeusavustaja

oikeusosasto (kauppakollegio)

oikeus perintötaloon

oikeusperusta

oikeuspolitia

oikeuspormestari

oikeusrevisio

oikeusrevision jäsen

oikeusrevision sihteeri*

oikeussali, oikeuden istuntosali

oikeus samanaikaiseen viran täyttämiseen

oikeussenaattori

oikeussihteeri

oikeussäännös, oikeussääntö

oikeussäännöstö

oikeussääntö

oikeustapaus

oikeustiede, lakitiede, juridiikka

oikeustieteen ja politiikan (valtio-opin) professori

oikeustilasto

oikeustoimen lainvoimaisuuden vahvistava tahdonalainen asiakirja

oikeustoimen mitättömyys, ehdoton pätemättömyys

oikeustoimi

oikeustoimituskunta (kansliakollegio)

oikeustoimituskunta (senaatti)

oikeustutkinto

oikeusvaikutus

oikeusvaliokunta

Oikeusvaltaistuin*

oikeusviranomainen

oikeusviranomaisen virkatalo, puustelli

oikeusvirkamiehistön henkilökunta, oikeusvirkamiehistön menosääntö

oikeusviskaali*

oikeusvoima

oikeusyhdyskunta

oikeus ylläpitää käsityöpajaa

oiokeuspiiri, tuomiopiiri

ojennuslaitos, pakkotyölaitos, työlaitos

ojennusvanki, kuritusvanki

ojituspäällikkö*

oleskelulupa

olim

olkahihnaratsumies*, patruunalaukkuratsumies*, karabiiniratsumies

olkoon niin

olla jollakulla opissa

olla läsnä, tulla saapuville, saapua paikalle

oltermanni, ammattinvanhin

omaisuuden hinta-arvion tekeminen

omaisuudenhoitotoimisto

omaisuustodistus

omakohtainen väestönsuojelu

omanmaalaisvero*, uuden kuninkaan vierailuvero*

omantunnonasioita käsittelevä oikeustuomioistuin

omantunnonoikeus

omantunnontuomari

omassa omistuksessa oleva (teollisuus)laitos

omatoimisesti

omavelkainen takaus

omavelkainen tilinvajaus

ominaisvekseli, omavelkainen vekseli

omistaja, haltija

omistajan toisen viljeltäväksi luovuttama aatelistila

omistusalueen raja

omistuskirja

omistusmerkki

omistusoikeus

opas, opastava sotilas*, opastava upseeri*

opastaa, ohjata

Opastusta lääkeaineiden tunnistamiseen ja käyttöön Suomen farmakopean toisessa painoksessa

operatiivinen osasto (pääesikunta)

operatiivinen toimisto

opettaja

opettaja

opettaja

opettaja, alkeiskoulun opettaja

opettajakollegio

opettaja, koulumaisteri

opettajaneuvosto

opettajankandidaattitutkinto

opettajan muistikirja, opettajan arviointi- ja muistikirja

opettaja, preseptori

opettavat maisterit

opetuskätilö

opetusmaksu*

”opetusmetodi”

opetusministeri

opetusministeriö

opetusnäyte

opetusnäyte

opetussuunnitelma

opetusupseeri*

opetusvelvollisuus

opillinen vaellus, ulkomaille suuntautuva opiskelumatka

opinnäyte

opiskelija

opiskelija

opiskelija

opiskelija-avustus

opiskelijavero*

opiskelijoiden käsikirjasto

oppiarvo

oppikoulu

oppilaan siirto seuraavalle vuosiluokalle

oppilasasuntola, oppilasasunto

oppilas, oppipoika

oppiluokka

oppineiden seura Uppsalan yliopistossa 1710–1711, yksi Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian edeltäjistä

oppipoika

oppipoika, harjoittelija

oppipoika, harjoittelija

oppitodistus

opteerata, valita, tehdä valinta jonkun veihtoehdon hyväksi

optio-oikeus

Oratio Dominica

oravametsä, oravanpyyntimetsä

oravanmaa

ordinaatiovala, pappisvala

ordinaattori, valvoja

ordinaattori, vihkimisen toimittaja

ordinarius

ordonanssi, asetus

ordonanssitalo*, järjestystoimisto*

organisaationumero*

oriilla ratsastava, esiratsastaja

Oriveden lepraparantola, Oriveden leprahoitola

orja

orjuus

ornaatti

orpoholhousasiain kollegio, holhousoikeus, holhoojaoikeus

orpokoti

ortodoksinen luostari (Karjalan keskiaika)

ortodoksinen seurakunta (Karjalan keskiaika)

osa-arenti, osa-vuokrasuhde

osakas, osaomistaja

osakkuustodistus*, osallisuustodistus*

osakuntakokous

osakuntamatrikkeli, osakunnan jäsenluettelo

osalampuoti*

osallisuus rikoksessa

osaomistus*; hyvätekeväisyysjärjestöjen osaomistajuudesta käytetty nimitys 1800-luvulla

osasto (ala-), jaosto, jaos, jakso

Osasto Brandenstein

Osasto B (ulkoasiainministeriö)

osasto, departementti

osastonjohtaja, osastopäällikkö, jaostopäällikkö

osasto*, vastuualue*, erityisviranomainen*

osasumma, välisumma (maanmittaus)

osatuomio

osavilja

osaviljelijä

osittaa, jakaa tasan

ositus, jakaminen

osituskirja

ositusmaanmittari*

ositusmaksu

Oslon traktaatti*

osoite-, passi- ja tiedonantotoimisto

osoittaa todeksi, todistaa oikeaksi, vahvistaa oikeaksi

osoitus, maksuosoitus

ostaa itselleen virka, tehdä sopimus viran ostosta

ostaminen, hankinta

osto- ja lahjoitustilakonttori*

ostojärjestyskortti

ostokortti

ostorälssitila

ostorälssitilus*

ostotilakonttori*

ostotilus

ote

ote

ote (asiakirjasta)

otollisuus, kelpoisuus

ottaa sotaväkeen, värvätä sotaväkeen (asevelvollisuuden perusteella)

ottinki* (hallinto); kahdeksasosa hundarista eli muinaiskihlakunnan osa

ottinki, kahdeksannesosa

otto-oikeus, otto-osa

ottotili

Oulaisten parantola

Oulun diakonissalaitos

Oulun epileptikoiden hoitokoti

Oulun hiippakunta

Oulun ja Kajaanin lääni

Oulun laamannikunta

Oulun lasaretti ja parantola*; Oulun sairaala ja sukupuolitautien parantola

Oulun lääni

Oulun lääninsairaala

Oulun seudun piirimielisairaala

Oulun suojeluskuntapiiri

Oulun tarkka-ampujapataljoonan sairaala

ovenvartija, ovimies

ovivahti, ovimies

ovivahti*; yksi katolisen kirkon palveluskunnan alemmista vihkimysasteista

Oy Alkoholiliike Ab, Alko Oy

P

paalumaksu*

paashihovimestari*

paashi, hovipoika, hovipalvelija

paavillinen notaari

paavillinen oikeusasia*

paavillisten bullien ja kirjeiden kokoelma

paavin lähettiläs

Paavin lähettiläs

paavin lähettiläs

paavin lähettämä veronkerääjä, paavin edustaja

paavin virkaanasettamisoikeus*

paikallinen apuvero*

paikallinen dominikaaninen luostarioppilaitos

paikallinen interdikti

paikallinen pastori*

paikallinen pastori, paikallinen pappi; seurakunnan oma pastori

paikallisadjutantti

paikallisesikunta

paikallispäällikkö (suojeluskunnat)

paikallisseurakunta

paikanvälitystoimisto

paikka

paikka ja äänioikeus tuomiokapitulissa

paikka kuorissa

paimen (kaupunki)

paimenkirje

paimenmuisto

paimenmuisto

painaja*

painoasiain konttori* (Rautatiehallitus)

painoasiain ylihallituksen asiamies

Painoasiain ylihallitus

painohävikki, painohävikkilisä

painolastimaksu

painolupa, painatusoikeus

painolupa, ”saa painaa”

painon mukaan

painotaulukko

painot, painoyksikköjärjestelmä

painotuotteiden toimisto*

painovapaus

painovapaus

painovapaustoimisto

pajakirjuri*

pajakäräjät*

pajari

pajarinlapset

pajarintila*

Pajatoimi*

pajavero*

pakettiposti

pakkaaja

pakkahuoneenhoitaja, pakkahuoneen kaitsija, inspehtori

pakkahuoneen leimamestari*

pakkahuoneenvartija*

pakkahuoneen ylivirkailija

pakkahuonemaksu*

pakkahuonemies

pakkahuonepäiväkirja

pakkahuonesyökäri*

pakkahuone, tullausrakennus

pakkausmaksu

pakkokeino

pakkokestitys

pakkokiinnitys

pakkolaitos

pakkolunastus

pakkoluokka

pakko-otto, väenotto

pakkotilaoikeus, hätävarjelu(oikeus)

pakkotyö

pakkotyölaitos

pakkotyölaitos

pakkotyövanki

pakkotyövanki, (vanhempi nimitys) työvanki

pakollinen köyhäinhoito

pakollisena lankeava leimapaperimaksu

pakote, rangaistustoimenpide

pakottava syy

palanut tila

palatsikreivi, pfalzkreivi

palautettu vero

palauttaa, lähettää takaisin

palautuspäätös

palautus, takaisinmaksu

paljon matkustanut, kokenut

palkan jakaminen (kirkollinen)

palkankorotus

palkan lisäosa

palkan muuttaminen (kirkollinen), palkan tarkistus

palkanpidätys

palkasta maksettu elatus (kirkollinen)

palkaton aika

palkaton kuukausi, makuukuukausi*

palkinto-obligaatio

palkka-apu, palkkausapu

palkkaetuuksien lakkauttaminen

palkkajyvät, palkkavilja*

palkkakangas*

palkka (kirkollinen virka), palkkatulot

Palkkaneuvosto

palkkaosasto (sosiaaliministeriö)

palkkapitäjä

palkkarekisteri*, palkkaluettelo*

palkkasoturi

palkkasoturi (1200-luku)

palkkasoturi, värvätty sotilas, nihti

palkkatila

palkkatila

palkkatila-asioiden ylihallitus*

palkkatila, emätila, kantatila

palkkatilallinen

palkkatilan talonpoika

palkkatilan talonpoika

palkkatila, palkkatalo

palkkatila, virkatalo

palkkatiloilta saadut tulot (kirkko)

palkkatilojen lampuotivouti*

palkka, työpalkka

palkkausmenosääntö

palkkavilja*

palkkavilja*

palkkio, korvaus

palkkiotoimi

palkkiovirka

palkkiovirkamies

palkkiovirkamies, ylimääräinen virkamies

palkkiraha

palkkojen järjestelytoimikunta*

palkollissääntö

pallium-avustus*, piispankaulus-avustus*; maksu, joka suoritettiin vastavalitulle arkkipiispalle ja jolla oli tarkoitus kustantaa hänen matkansa kuuriaan palliumin eli piispan virkakauluksen noutamiseksi

palloäänestys (1908)

Palmstruchin pankki

paloapukassa

paloapulainen*

paloapuyhdistys

palo- ja ruotumestari, paloruotumestari*

palojärjestys

palokunta

palomaksu

palomestari

palonkatsoja*

palontorjuntaraatimies

paloruotu

palosuojelumääräykset

palovartija

palovartijamaksu*

palovartijasotamies

palovero, pakkovero

paloviinan ylikontrollööri, alkoholinpolton ylitarkastaja; viinanpolttotoimintaa valvonut ylin virkamies

palovouti*

palperi, välskäri, sotaparturi; sotakirurgi

palstakatasteri

palstatilallinen

palstatilan palkintovero

palstoittaa, lohkoa

palstoittaminen

Paltamon hospitaali; Paltamon leprasairaala Kajaanissa

palvelija

Palvelijatarkoti

palvella sitoumusta vastaan

palveluaika, aukioloaika

palvelukseen astuminen

palvelukseenottoviranomainen, kutsuntakirjuri

palveluksesta eronnut upseeri

palvelusaika, pestin kesto*

palveluskausi

palveluskausi

palveluskuntalippue*

palveluskuntarekisteri*, palveluskuntaluettelo*

palveluslääni

palvelusmiehet, virkalijat, apulaiset, palveluskunta

palvelusmies*

palvelusväki, palveluskunta

pankin johtokunta

pankin kirjanpitäjä

pankin tekemä omaisuuden hinta-arvio

pankkiasiamies

pankkiiri

pankkikomissaari, pankkiasiamies*

pankkioktroi

pankkiseteli

pankkisihteeri*

pankkitarkastusvirasto

pankkivaliokunta

Pankkivaliokunta

pankkivaliokunta

pankkivaltuutus, pankkivaltakirja

pankkivirkailija

pankkiviskaali*

Pankkiviskaalikonttori

pankkiylitarkastaja

pankkosihteeri

pannaan eli kirkonkiroukseen julistettu, ekskommunikoitu

pannaan eli kirkonkiroukseen julistettu henkilö

pannaanjulistamiskaava*, kirkonkiroukseen julistamisen kaava

panna, kirkonkirous

panna, määrätä (arvo), kiinnittää

panna täytäntöön, panna toimeen

panninala, panninmaa

panninmerkkaaja*

pannukunta*, salpietarintuottajakunta*

pannuntilavuus, pannuntilavuusmaksu*

pano- ja ottotili, talletustili

pantata

pantinhaltija

Pantsarlahden työ- ja ojennuslaitos

panttaus vekselinsiirrolla

panttikirja

panttilainaamojen tarkastaja*

panttilainaamo, panttilaitos

panttiluettelo*

panttilääni

panttimaan haltuunotto*

panttioikeus

panttiomaisuus

pantti, panttiesine

panttisopimus

panttitavara

panttitila

panttitodistus, panttikuitti

panttitorppari*

panttivanki

panttivouti, ulosottomies

paperiarkki, kirjoitelma, kirje, (leimapaperi)

paperikirja*, postitalonpojan tilikirja

paperinpala, lappu

paperiraha

paperisinettileima*

papiksi tai piispaksi vihkiminen, pappisvihkimys; ordinaatio

papinisäntä*

papinkokelas

papinkoukku*

papinlesken asunto

papinluettelo*

papinmanttaali*

papinotto-oikeus, patronaattioikeus

papin palkka

papinpenninki*

papinpöytä*

papinpöytä, papin virkaomaisuus, papin asuntoetuus

papintodistus

papintutkinto, pappistutkinto

papinvaalit

papinvala

papinvala*

papinvero*

papinviran vaatimukset

papinvirka

papinvirka

papinvirka, papintoimi

papisto

papiston alemmat vihkimysasteet

papistonapulainen

papiston erioikeudet

papiston palkkaeturahat*

papiston vapaudet

papiston verot

papiston virkatalojen metsänhoitaja

papiston yhteispöytä*

papiton (seurakunta), (seurakunta) ilman pappia

pappeinkokous

pappeinkokous, synodaalikokous

pappeuskirja

pappeus, papin virka

pappi

pappi

pappien verojyvät

pappila

pappila

pappila, kirkollistila

pappilan erivapaudet*

pappilan lampuoti, pappilan vuokratilallinen

pappilan lisätila, pappilan palkkatila

pappilan tilus

pappilan vuokratilallinen

pappila, papin virkatalo, papin virkatila

pappila, papin virkatila

pappilarakennuksen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuus

pappi (ortodoksinen)

pappi (ortodoksinen kirkko)

pappi, ortodoksinen pappi

pappi, pappishenkilö

pappipsääty, hengellinen sääty

pappisedustaja

pappiskirja*

pappiskisälli*; (halventava) nimitys pappistutkintoon tai -vihkimykseen valmistautuvasta henkilöstä, myös papin saarna-apulaisesta

pappiskoulutus, pappiskasvatus

pappismies, pappi

pappisoikeudet

pappisrakuuna*

pappisseminaari

pappisseminari

pappissäädyn arkisto

pappissäädyn kirje

pappissääty

pappissääty, papisto

pappistila*

pappistila, pappila

pappistilavero, pappilavero

pappisvero*, pappispalkka*

pappisvirka-asunnon katselmus

papyrusrullan viimeinen sivu; keskiaikaisen asiakirjan päätösfraasit

paraatikirjuri*

parannuslaitos, kasvatuslaitos, koulukoti

parantolan ylläpito

parantola, sanatorio

pariarvo

parlamentarismi

parmaksenmittaaja

parmaksenmittausmaksu

parmas

paroni

parselimuuntokaava

parselipalkka, parselikorvaus

parturimestari

parturi*, reunanviimeistelijä*

parturi, välskäri-parturi

passevolanssimaksu

passevolantööri*

passi

passiivinen tapulioikeus, rajattu tapulioikeus

passikirja

passimaksu

passimaksu

passi, matkakirja

passinlunastusmaksu

passintarkastaja

passipäiväkirja

Pasteur-instituutti

pastoraalikalenteri, pastoraalimuistikirja

pastoraalilääketiede*

pastoraalitaksa*, kirkkoherroherrojen kruununverovelvollisuus

pastoraalitutkinto

pastoraatin kirkonkokous

pastoraatin poisantaminen

pastoraatti, kirkkoherrankunta

pastori

pastorinkirja*

pataljoona

pataljoonakomentaja

pataljoonanadjutantti

pataljoonanlääkäri

pataljoonan majoitusmestari

pataljoonanpastori

pataljoonansaarnaaja

pataljoonan sotatuomari

pataljoonan talousaliupseeri

pataljoonan varusmestari

pataljoonanviestittäjä*

patentoida, hakea patentti

patentti

Patentti- ja rekisterihallitus

patentti- ja tavaraleimaosasto

patenttirekisteri

Patkullin komppania

patronaalinen kanonikaatti, omistuskanonikaatti

patronaattioikeuden alainen kirkkoherrankunta

patronaatti, patrionaattioikeus

patrulli, kulkuvartio

Patrun parantola; Patrussa sijainnut tuberkuloosiparantola 1929–1944

patteri, tykistöpatteri

pedagogi

pedagogio, lastenkoulu, alkeiskoulu

pedelli, vahtimestari

peitsimies

pelastuslahja*

pelastuspalkkio

pelastusvelvollisuus

peliautomaatti

pellavan- ja hampunviljelyrahasto

pellavan käytön ja viljelyn neuvoja*

pellavanvalvontalaitos*

pellavaräkäri*

pellon asteluvun asettaminen, pellon tuottavuuden arviointi

peltojen, niittyjen ja metsien luokittelu

peltotilkku, peltosarka

peltovero

peltovero*

peninkulmakorvaus*

peninkulmapylväs

peninkulmapylväs, peininkulmapatsas

peninkulma (Ruotsin)

penitentiaari

penkkimies*

penninkileipä*

pensioni (kirkko)

per compromissum

pergamentin alempi kirjoittamaton reuna (johon sinetti kiinnitettiin)

pergamenttiasiakirjakokoelma

pergamenttikäsikirjoitus sidottuna kirjaksi

perheen vanhin

perheoikeus

periminen, inkasso

perinnöjaon pöytäkirja*

perinnöksiosto

perinnöksiostohinta

perinnöksiostomaksu

perinnöksiostotulot, perintömaan myyntitulot

perinnöllinen aateli

perinnöllinen kuningaskunta

perinnönjakokirja

Perinnönjakokomissio*

Perinnönjakovaliokunta*

perinnönluovutus

perintokiinteistö*

perintämies*

perintäpalkkio

perintäprosentti, perintäpalkkio

perintäprovisio*, veronperinnästä maksettu palkkio

perintö

perintö- ja korveusasiain toimisto*

perintökirja, perinnöksiostokirja

perintökuningas

perintöläänitys

perintömaa

perintömaa

perintömaa (saamelaisperheen)*

perintömaasaatava

perintömaa, veromaa

Perintömaiden kollegio*

Perintömaiden konttori*

perintöoikeus rälssimaahan

perintöomaisuus (saksalaisilla alueilla)

perintöosto, perintölunastus

perintöruhtinas

perintösäteri

perintötilallinen, verotilallinen

perintötila, perintötalo, verotalo

perintötila, verotila

perintötulot

perintövero

perintövuokra

periä (maksu), velkoa

perlustration

persoonakohtainen pyhäinhäväistys*; henkilöön kohdistuva, pyhäinhävistykseksi luokiteltava rikos

persoonaton

pertuskamies*

perualaki, perustuslaki

perukirja, perunkirjoituskirja

perunanistutusmääräraha

Perunanistutusrahasto

perunkirjavilja*

perunkirjoitus

perunkirjoitusprosentti

peruskartoitus

peruskorko

perustamislupa, toimilupa, konsessio

perustamispäätös

perustava kokous, perustamiskokous

perusteeton, perätön

perustelma, nostokirjelmä

perusteltu siirtyminen päiväjärjestykseen

perustiedekunta*

perustuskirjamaa*

perustuslaillinen

perustuslain muutos

perustuslain säännös

perustuslain säätämisjärjestys

perustuslain vastainen

perustuslain vastainen

perustuslaki

perustuslaki

perustuslakikomitea

perustuslakivaliokunta

perustusmaa*

peruuttaa, kieltää, estää, keskeyttää

peruuttaa käsky, peruuttaa tarjous

peruuttaa, lakkauttaa

peruuttaa, mitätöidä

peruuttamaton

Perämeren kauppamies*

perämiehenrahat*, luotsauskorvaus*

perämieskoulu

perämieskunta (laivasto)

perämiesvanhin*, johtava perämies

peräytystodistaja

pestata, ottaa palvelukseen

pestattu merimies

pestaustodistus, pestikirja

pestausvälittäjä*

pestipursimies*, pestattu merisotilas

pestiraha

pestiraha, käsiraha

pesänositus, pesäselvitys, omaisuuden ositus

pesänositustodistus, ositustodistus

petardimestari*, räjähdemestari*

petardinasettaja*, räjäyttäjä*

petardisti*, räjähdeasiantuntija*

petitio

petos

petos ja vilppi

pettää, kiertää, keinotella pois

pidätetty henkilö

pidättyä (äänen käyttämisestä)*

pidätysoikeus, retentio-oikeus

pienempi esikunta*

pienempi salainen valiokunta

pienet maksut*; valittujen apottien vihkimysbullasta paaville suorittamat viisi maksua

pieni asevarikko*, käsiasevarasto*

pieni kilta*

pieni koulu, kansakoulu, alempi kansakoulu

pieni teologian koe*

pieni viennin/tuonnin jalometallimaksu*

”pieniä muistutuksia”

pienoiskokokartta

pienviljelijä

pienviljelijä

pienviljelijä

pienviljelijäkoulu

pienviljelyskonsulentti-instituutti*

Pietarin evakuoimiskomitea

Pietarin evakuoimistoimisto

pietarinpenninki, pietarinraha

Pietarin tullaustoimisto

Pietarin valtiosihteerinviraston arkistonhoitaja

Pietarsaaren tykistökoulu

piiikkisoturi*, keihäsmies*

piilukirja

piilukirja; viranomaisen antama todistus siitä, että alus on rakennettu asianmukaisesti

piiriagronomi

piiriarkkitehti

piirieläinlääkäri

piirihallitus (Valtionrautatiet)

piiri-insinööri

piirikamreeri

piirikasööri, piirikassanhoitaja (Valtionrautatiet)

piirikirurgi, piirikunnankirurgi, piirivälskäri

piirikonttori

piirikoulun opettaja

piirikunnan oikeusasiamies

piirikunnanoikeus, piirioikeus

piirikunnan postikonttori

piirikunnan postimestari (Vanha Suomi)

piirikunnan rahastonhoitaja

piirikuntakaupunki, piirikunnankaupunki

piirikuntakoulu, piirikoulu

piirilääkäri

piirilääkäri

piirilääkäri

piirilääkärinapteekki

piirilääkärinpiiri*

piirilääkärin virka-asunto

piirilääkäri, piirikuntalääkäri

piirimaanmittari

piirimaanmittari

piirimielisairaala

piirin työvoimapäällikkö

piirinvalvoja, köyhäinhoidon piirinvalvoja

piiri-, piirikunta-

piiri, piirikunta

piiri, piirikunta

piiri, piirikunta, laamannikunta

piiri, piirikunta, piiri-

piiripäällikkö

piiripäällikkö, Saimaan kanavan piiripäällikkö

piiripäällikkö (suojeluskunnat)

piiriraja (kylä tai jakokunta), ympärysraja

piirirakennusmestari

piirireviisori (Valtionrautatiet)

piirisihteeri, provinssisihteeri

piiritoimisto

piirituomari

piirivalvoja

piirivalvoja, piirin valvoja

piiriverokamari

piirtäjä

piirtäjä (Antikviteettiarkisto)

piirustuksenopettaja

piiskaaminen, raipparangaistus

piispa

piispa

piispa

piispaehdokas

piispainarkisto*

piispainkokouksen kanslia

piispainkokouksen säädökset

piispainkokous

piispainkokous

piispainkokous

piispainkollegio

piispallinen asema

piispallinen konsistori

piispanehdokas; ehdokas seuraavaksi piispaksi

piispanhallinto*

piispanhevonen*

piispanhovi

piispanhovi*

piispanistuimen avoinnaolo

piispanistuin

piispanistuin

piispanjousi

piispankansleri

piispankappavero*

piispankartano

piispankaupunki*

piispankestitys*

piispankinkeri*, piispankestitys*

piispankirje

piispankirkko*, tuomiokirkko, katedraalo

piispankoulu*, katedraalikoulu

piispankymmenykset

piispankymmenyssäädökset*

piispankäräjät

piispan lampuoti, piispan vuokratilallinen

piispanlautakunta*

piispannimismies

piispan nimismies; piispan alaisena toimiva ylempi lainvalvoja

piispanoikeus

piispan palkkatila

piispan päätettävissä oleva oikeusjuttu*

piispanpöytä, piispan virkaomaisuus

piispanrahat*, piispanraha*

piispansakot*

piispan sijainen

piispansäädös

piispantaksa*

piispantalo, piispankartano

piispantarkastuksen pöytäkirja, piispankäräjien pöytäkirja

piispantarkastus

piispantarkastus

piispantila*

piispantilukset

piispantunnukset

piispanvaali

piispanvaaliehdokas, piispanvaalien ehdokas

piispanvaali, piispanvaalit

piispanvaali, piispanvaalit

piispanvaalit*

piispanvala

piispanvala*

piispanvero*

piispanveroluettelo

piispanvihkiäiset, piispaksivihkimys

piispanvirka

piispanvirka

piispanvirka, piiispanarvo

piispanvirka, piispanistuin, piispuus

piispanvirka, piispantoimi

piispan virkatalo, piispankartano

piispanvoudin valtakirja*

piispanvoudin virka-alue

piispanvouti*

piispanvuokra*

piispan vuokratilallinen

piispojen ja apottien maksut paaville

pika-asutus

pika-asutussuunnitelman tarkastaja(kunta)

pika-asutustoimikunta

pikaistuksissa

pikajuna

pikalähetti

pikalähetys, pikakirje

pikaoikeus

pikaposti

pikapostimaksu

pikasanoma, kuriirisanoma

pikkukoulu

pikkukymmenykset

pikkuporvari

pikkutulli

Pikkutullikonttori*, Maatullikonttori*

Pikkutullikonttorin pääjohtaja*, Maatullikonttorin pääjohtaja*

pikkutullipääkonttori*

pikkuverot*, pienemmät verot*

pilkanmaa

pineviljelijä(t)

pinta-alan mukainen vero

pioneeri

pioneeri

pioneerioppilas*

Pioneeriosasto (pääesikunta)

pioneeritoimisto (sotaministeriö)

Pirkka-Hämeen suojeluskuntapiiri

pirkkalainen

pirkkalaisvero*

pirkkaoikeus*

pisaraväli*, valumaväli*

pistooliseppä

pistoolisepäntila

pitkien kyytien raha

pitkäaikainen majoitus

pitkäaikainen majoitus

pitkä kirja

pitkätyömies*

pitäjäläinen

pitäjänaitta*

pitäjänapteekki

pitäjänapulainen

pitäjänapulainen

pitäjändiskontti*

pitäjänherra*, pitäjän kirkkoherra

pitäjänjuhlat*

pitäjänkalkki*

pitäjänkappeli

pitäjänkirjuri

pitäjänkirkko*

pitäjänkokouksen päätös

pitäjänkokous

pitäjänkokous

pitäjänkomentaja*

pitäjänkoulu

pitäjänkäräjät

pitäjänkäsityöläinen

pitäjänkäynti

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntimaksu*

pitäjänkäyntioikeuksien jakaminen (teinien)

pitäjän köyhäinhoitomaksu

pitäjänmakasiini, pitäjän viljavarasto

pitäjänmetsä

pitäjänpappi

pitäjänpolttimo*

pitäjän rasitukset

pitäjänrasitus*

pitäjänrättäri*

pitäjänsotamies*

pitäjäntaksvärkki*, pitäjänpäivätyö*

pitäjäntie

pitäjäntuomari

pitäjäntuomari (keskiaika)

pitäjäntupa

pitäjänvirkailija*

pitäjänvirkamies*

pitäjän yhteismaa

pitäjästä käytetty nimitys Itä-Suomessa

pitää päätös- tai erokatselmus

pitää täysihoidossa

piävystäjä

plenipotentiarie

plootu, kuparilevyraha

podushnaraha, podushnavero*

podusnamaksu

pogosta

pogostaa pienempi kestitysveropiiri

pogosta, kirkkopitäjä, veropiiri

pohjalöytö

pohjalöytö

Pohjanlahden kauppapakko

pohjanlahtelainen, Pohjanlahden asukas

pohjanlahtelainen sotamies*

Pohjanmaan rykmentti

Pohjanmaan verollepanotapa

pohjapiirros, pohjapiirustus, asemapiirros

pohjapäytäkirja, memoriaalipöytäkirja

pohjavero*

pohjoinen rintama

Pohjoinen Sukelluskomppania

Pohjoisen jäämeren kala

Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiiri

Pohjois-Inkerin Väliaikainen Hoitokunta

Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiri

Pohjois-Kymenlaakson suojeluskuntapiiri

Pohjoismaiden Avun Suomen Keskus

Pohjois-Savon suojeluskuntapiiri

Pohjois-Suomen suojeluskuntapiiri

Pohjois-Uudenmaan suojeluskuntapiiri

Pohjolan suojeluskuntapiiri

poikakoulu

poikkeusemäntä*

poikkeuslaki

poikkeuslaki

poikkeus lakikäytännöstä, dispensaatio

poikkeusoikeus

poikkeustuomioistuin

poissaolosakko*

poistaa aatelisarvo

poistaa tileistä

poistaa vero

poistettu veromerkintä

poisto

poistotodistus*

poletti, rahake

poliisiasia

poliisiasiain osasto, poliisiosasto (sisäasiainministeriö)

poliisihallitus

poliisi-intendentti

poliisi, järjestyksenvalvoja*

poliisijärjestys

poliisikamari

poliisikamarin jäsen

poliisikivalteri*, kivalteri

Poliisikoiralaitoksen johtokunta

Poliisikoiralaitos

poliisikomennuskunta

poliisikomennuskunta, kaupunkikomppania

poliisikomennuskunta, kuvernementinkomppania

poliisikomisario

poliisikonstaapeli

poliisikortteli

poliisilaitoksen jäsen

poliisilaitos

poliisimestari

poliisimestarin lainopillinen apulainen

poliisimiehistö, poliisikunta, poliisit

Poliisimuseo

poliisin antama kielto

poliisineuvos

poliisinotaari

poliisin virkamiehistö, poliisilaitoksen menosääntö, budjetti

poliisiohjaaja

poliisipiiri

poliisipäällysmies

poliisipäällysmies

poliisirikkomus

Poliisisanomain toimitus

poliisisääntö

poliisitarkastaja

poliisituomari

poliisitutkinto

poliisivartiokonttori

poliisiviranomainen

poliisiylikonstaapeli, ylikonstaapeli

poliisiylitarkastaja

poliisoikeus

poliittinen osasto

poliittinen, valtiollinen

poliittiset valtaoikeudet

poliittisten asiain toimisto

poliittisten ja kaupallisten asioiden osasto

politia

politia- ja talouspormestari

politiakollegio*

politialaki

politiapalveluskunta

polttimomestari

polttokausi

polttomestari*, hävitysmestari*

polttopuun hankkija (kaivostoimi)

polttorautarahat*, polttomerkkivero*

Polyteknillinen koulu

Polyteknillinen Opisto

ponsi, ponsilauselma

pooki, tunnusmajakka, merimerkki

populi

populinarviopää*

populinpää*

Porajärvi

Porin diakonissalaitos

Porin rykmentti

Porin yleinen sairaala

pormestari

pormestari

pormestari ja raati

pormestari, kaupunginpormestari

pormestari (keskiaika)

pormestarin sijainen

portieeri, kamarivahti*, hallitsijan ovenvartija

portinvartija

portioni, päiväannos

porttikreivi*

porvari

porvari

porvari

porvarien yöpartiointivelvollisuus

porvarijäsen*

porvarikaarti

porvari, kauppias

porvarillinen yhteiskunta

porvariluettelo*

porvarinkirja

porvarinkirja; kaupunkilaisille laadittu, passia vastannut asukastodistus

porvarioikeudet

porvarioikeudet

porvarioikeuksien kirja*, porvariluettelo*

porvarioikeusmaksu

porvariskirja, porvarikirja

porvarismaksu*, porvarisoikeusmaksu*

porvarisnainen, porvarisvaimo

porvarisoikeudet

porvarisrouva*

porvarissäädyn vaalijärjestys

porvarissääty

porvaristo

porvariston velvollisuudet

porvarisäätyläisyys, porvaristo, kansalaisuus

porvarivero, kaupunkilaisvero

Porvoon hiippakunta

Porvoon hiippakunta; 1923 ruotsinkielisiä kuntia varten perustettu hiippakunta

Porvoon parantola

posti

postiaika; postin jättämisen määräaika

postialus, postilaiva

postialus, postivene

postiapulainen

postiasema

postiaseman päällikkö, postiaseman esimies

postiasetus

postiasia*

postiasiamies

postiasiamies

postiekspeditiööri*

postiekspeditööri

postiennakko

postiennakkolomake*

postihallituksen revisiokonttori

postihallitus

Postihallltus

postihenkilökunnan yleiskutsu*

postihinnasto

postihinnasto

postihöyrylaiva

Posti- ja lennätinhallituksen hallinto-osasto

Posti- ja lennätinhallituksen kansliaosasto

Posti- ja lennätinhallitus (1927–1990)

Posti- ja lennätinlaitos

posti- ja lennätinpiiri

postijuoksija*

postikamarikonttori

postikamreeri

postikanslia

postikapteeni

postikartta

postikassa

postikassanhoitaja, postikassööri

postikirja

postikirjanpitäjä*

postikirjuri

postikomissaari

postikonttori

postikonttorin haaraosasto, sivupostikonttori

postikuriiri

postikurssi

postikyyti*

postilaitos, posti

postilaukku

postileima

postiliikennetirehtööri, postiliikenteen johtaja

postilinja, postireitti

postiljoonin vakituinen palkka, postiljoonin vakituinen korvaus

postilokero

postilähetysvekseli

postiläänitys*

postimaakirja

postimaksu

postimaksu

postimaksu

postimaksulaskelma*

postimaksu maksettu, ilman postimaksua; postimaksu

postimaksupakko

postimaksusta vapaa postilähetys*

postimaksuvapaus

postimaksuvapaus, vapaakirjeoikeus

postimerkki

postimestari

postimestarinna*

postimestarinsitoumus*, postimestarinlupaus*

postimestarin virka, postinhoitajan virka, postikonttori

postimestarin virkatalo

postineiti

postineuvosto

postin haarakonttori

postinhoitaja

postinhoitajan apulainen

postinimismies

postin ja raastuvanoikeuden yhdistetty tuomioistuin

postin johtaja

Postin johtokunnan tilitoimisto

Postin johtokunta, postilaitoksen johtokunta

postinkantaja

postinkantaja

postinkantaja

postinkantaja

postinkantajantila

postinkantaja, postikuriiri

postinkantokorvaus*

postinkantopalkkio

postinkuljettaja

postinkuljetuksesta vastaava virkakunta

postinkuljetus

postinkuljetus

postinkuljetusrasitus*; postilallisen velvollisuus kuljettaa (kruunun)postia

postinkuljetusvelvollisuus

postinkulku, postinkuljetus

postinkyytimies

postin odottelu*

postin palveluluukku (tiskillä) ; postimestarin toimi; postiluukku, johon kirjeet pudotettiin

postin pääkirja*

postintarkastus*

postioikeus

postiosasto, kenttäposti

postiosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

postiosoitus

postipaikan pitäjä, postipysäkin esimies

postipaketti

postipassi

postipatentti*, postijulistus*

postipiiri

postipiiri

postipysäkki, postipaikka, posti, postitila, postikuljetus

postipäällysmies, postinvalvoja*

postipöytäkirja

postiratsastaja

postiratsastaja, postinkantaja

postiremissi, postilähetysvekseli

postirenki*

postirenki*

postiruotu

postiruotutalo

postiryöstö

postisanomalehdet*, postisanomat; postin kuljettamat sanomalehdet ja lentolehtiset; (ruotsalainen sanomalehti ”Posttidender”)

postiseteli*, postinnoutoilmoitus

postisihteeri (postihallituksen kansliassa)

postisopimus (kansainvälinen)

postisähkösanoma

postisäkki*, sinetöity postisäkki, jota käytettiin Taxis-postin postinkuljetuksessa ennen postiruotujärjestelmän syntyä

postisääntö

postisääntö

postisäästöpankin hallitus

postisäästöpankin toimisto

Postisäästöpankki

postitaksamerkit*, postin viralliset arvoleimasimet*

postitalo, postirakennus

postitarkastaja

postitarkastajan toimialue, postitarkastajan toimi

postitie

postitila

postitila

postitilallinen, postitalonpoika

postitilan varustama sotamies

postitilasotilas*

postitirehtöörin kanslia, postinjohtajan kanslia

postitirehtööri, ylipostitirehtööri

postitodistus, postiinjättötodistus

postitoimiote*

postitoimipaikka

postitoimisto

postitorvi

postitulot

postivaakuna

postivakuutus

postivapaus*, vapaakirjeoikeus

postivaunun esimies

postivaunupiiri

postivaunuposti*

postivaunut

postivaunutoimisto

postivaunutoimisto (rautatiet)

postiveneilijä*

postivirkailija*

postivirkakunta, postin menosääntö, budjetti

postivirkamatka

postivirkamies, postivirkailija

postivirkamiestutkinto

postiylioikeus

postulointi, kisälliksi ylemtäminen*

potilasasiakirjat

prebendanhaltija*

prebenda, palkkapitäjä

prebendavaras*, palkkatilan käyttöönsä huijaamalla saanut henkilö

prebendavelvollisuus

preeses, väitöstilaisuuden johtaja

prefekti

prekluusio

prelaatinpuku*; tuomiokapitulin jäsenen virka-asu

prelaatti

preposituuri

preseptori, hovinpaashien opettaja

preseptori, opettaja

presidentin esittely

Presidentin Sota-asiainkanslia

presidentti

presidiumi

presumtio, oikeusedellyttämys

priimas, kirkkoprovinssin ylin piispa

[prikaasin] esimies

prikaati

Prikaati K

prikaatinkenraali

prikaatin komentaja, prikaatinkomentaja

Prinsiippikomitea

prinsipaalioikeutettu äänestäjä

prinsipalaattioppi; teoria, jonka mukaan valtiopäivämies oli velvoitettu olemaan riippuvainen valitsijoidensa mielipiteestä

prioraatti

priori

priori

pristaavi, valvoja

prisutstvie

privilegikirja, etuoikeuskirja

privilegio, etuoikeus

privilegiotuomioistuin, aatelisten tuomioistuin, erityinen oikeuspaikka

professori

Professori G. J. Strömborgin silmäklinikka (Viipurissa)

professorikapituli*

professorin virka-arvo

professori, opettaja, ylin opettaja

profossi, piiskuri

profossi, piiskuri

profossirenki*, profossinapulainen*, piiskurinapulainen*

progressiivinen verokanta

prokansleri, varakansleri

prokuraattori

prokuraattori

prokuraattori

prokuraattori

prokuraattorinapulainen, apulaisprokuraattori

prokuraattorin sijainen

prokuraattorin toimituskunta

prokuraattorinvirasto

prokuraattori (Uppsala-kollegium Sorbonnessa), varainhoitaja, asiamies

prokurasiirto, valtuutussiirto, prokuraindossementti

prokuristi

prokuuravekseli

promootio

promoottori, promootiota johtava professori

promotoriaali, virka-apukirja

Promtuarium

Propagandaliitto

prorektoraatti

prosektori

prosessi kuollutta vastaan

prosessitoimisto*

protodiakoni

protokolla, keskiaikaisen asiakirjan osio

protokollakirja

proviisori

proviisorinkirje*, proviisorin tutkintotodistus

proviisorin tutkinto

proviisorinvala

provinsiaalikapituli*

provinsiaalikonsiili, provinsiaalisynodi

provinsiaaliministeri*, provinsiaali

provinsiaalipriori, paikallisjohtaja

provinsiaalisynodi*

provinsiaalivikaari*

provinssi

provinssi

provinssiaalimaanmittari, maakuntamaanmittari

provinssi, fransiskaanimaakunta*

provinssikanslia, käskynhaltijakanslia

provinssikapituli

provinssikartta, maakuntakartta

provinssikirurgi, provinssivälskäri, maakuntakirurgi, maalaislääkäri

provinssikomissio, paikallistoimikunta*

provinssikonttori, aluekonttori*

provinssin maanmittari

provinssin rahasto ja muonavarasto

provisiaalisäännökset

provisio-oikeus

psalmikomitea*, psalmikirjakomitea*

publique fattige

Pudasjärven hospitaali; Pudasjärven leprasairaala

puhallinsoittaja

puhallinsoittajantila

puhdas kruununtila

puhdas manttaalituotto, kruunulle jäänyt manttaalituotto

puhdas rälssitila

puhdas tuotto

puhdistajaeukko*

puhdistus- ja ruoppausmaksu

puhdistusoikeusjuttu

puhdistusvala

puhdistusvala; varkaussyytteestä puhdistava vala

puhdistusvilja*, kirkkoväärtin kymmenysviljapalkkio

puheenjohtaja

puheenjohtaja

puheenjohtaja, esimies, preeses

puheenjohtamispalkkio

puhemies

puhemiesneuvosto

puhemies, valtuusmies

puhtaanapitohallitus

puhtaanapitolaitoksen ajuri

puhtaanapitolaitoksen tarkastaja

puhtaanapitolaitos

puhtaanapitovaliokunta

puhtaan tunnon vala, vilpittömän mielen vala

puhuttelusana

Punainen tähti, Suomen punainen tähti.

Punainen Valpo

Punaisen kaartin yleisesikunta

Punaisen Ristin ritarikunta

Punaisen Valpon sotilastoimisto

punnanmaa

punnitsija, vaakaaja

punnitusvelvollisuus*

puntatulli*

puolalainen hopearaha

Puolangan yleinen sairaala

puolen koukun tila

puolenäyrinmaa

puolijousi*, puolen jousen vero

puolikas tulli

puoliksi verovapaa alus, ”puolikannellinen alus”

puolilappalainen

puolimatruusi, merielämään tottunut merisotilas

puolimuonamies

puoli pannia

puolipöytätilallinen*

puolisahaus*; sahausmaksu, jossa sahalle annettiin puolet puutavarasta palkaksi sahauksesta

puolitalollinen, puolitalonpoika

puolitettu tullivapaus*

puolitorppari*

puoli tynnyriä

puolivakanssi*

puolivero*

puolivirallinen

puolivuotiskauden tili-ilmoitus*

puolueellisuus

puolueeton, oikeudenmukainen

puolustusjärjestelmä

puolustuskomissaari*

puolustuslaitoksen kreikkalais-katolinen matkasaarnaaja

puolustuslaitoksen kreikkalais-katolinen sielunhoitaja

puolustuslaitos

puolustuslaitos, puolustusvoimat

puolustusministeriö

Puolustusministeriön keskusosaston kuolleeksijulistamistoimisto

puolustusministeriön kirjaamo

puolustusministeriön propagandaosasto*, puolustusministeriön tiedotusosasto*

Puolustusministeriön Radiolaboratorio

Puolustusministeriön rakennustoimisto

Puolustusministeriön sähkölaboratorio

puolustus, puolustusvoimat

Puolustusrevisioni

puolustus, selitys

puolustustoimikunta, puolustuskomissio

Puolustusvaliokunta

puolustusvoimain esikunta

puolustusvoimain komentaja

Puolustusvoimain Pääesikunta, Pv.PE

Puolustusvoimain Veripalvelu

Puolustuvoimien leski- ja orponkassa

puomipäällikkö*

Puotilan lääni

purjehdusoikeus

purjehdusraha*

purjehdusrikos

purjehdussääntö

purjehdusvapaus

purjehdusväylä

purkaa

purkuhakemus (tuomio)

purkupäätös (tuomio)

pursimies

pursipäällikkö*

puumerkki

puustellinmetsänhoitaja, virkatalojen metsänhoitaja

puustellitalonpoika*

puuta

puutarhanhoidon tarkastaja

puutarhaopisto

puutarhurikoulu

puutavaratoimisto (Rautatiehallitus)

puuteli*

puutelista

puutteellinen tuomio*

pyhiinvaellus

pyhiinvaellusmerkki*; pyhiinvaelluskohteessa jaettu merkki

pyhimysvero*

Pyhä Fransiskuksen toinen sääntökunta*;klarissalaiset eli fransiskaanien naisluostarijärjestö

pyhäinhäväistys

Pyhä Isä

pyhäkoulu

Pyhän Aleksanteri Nevskin ritarikunta

Pyhän Andreaksen ritarikunta

Pyhän Annan ritarikunta

Pyhän Eerik-kuninkaan laki*; Maunu Eerikinpojan maakuntalain nimitys

Pyhän Hengen huone, pyhänhengenhuone

Pyhän Hengen huone, Pyhän Hengen talo

Pyhän hengen ohjaamana

Pyhän Hengen penninki*, kaupanvahvistusmaksu

Pyhän Henrikin lampuoti

Pyhän Katariinan ritarikunta

Pyhän Martin lahjajänis*

Pyhän Olavin vero*, Norrlannissa käytössä ollut pyhimysvero

Pyhän Ristin kirkon ylistys

Pyhän Stanilauksen ritarikunta

Pyhän Stanislauksen ritarikunta

pyhän teologian opettaja

Pyhän Vladimirin ritarikunta

Pyhän Yrjön hospitaali, Pyhän Yrjön sairaala sairaala

Pyhän Yrjön ritarikunnan lippu

Pyhän Yrjön ritarikunta

pyhäpäivän hauki*; papistolle tiettyinä pyhinä luontaistuotteena maksettu vero

pyhäpäivän lohi

Pyhä synodi

pykälä, paragrafi

pyssymestari*, kanuunamestari*

pysyvä korvausvilja

pysyvä majoitus

pysyvä omistusoikeus maahan vuokraa vastaan

pysyvä sotamiehenpitojärjestelmä, uudempi ruotujakolaitos

pysyvä valiokunta

pysyvä verohinta

pysyvä vuokra

pysäkki, seisake

pyyhkäisty mitta

pyyntijuhla

pyyntö ylimääräisen osapuolen lisäämisestä oikeusjutun käsittelyyn

pyytää lähetettäväksi tai nähtäväksi (asiakirjat)

pyytää tuotavaksi, vaatia tuotavaksi, pyytää lähetettäväksi

pyöristäjä*

pyöveli

pyöveli

pyöveli, mestaaja, teloittaja

pyövelinapulainen*

pyövelin asunto

pyövelinrahat*

päiväjärjestys

päiväkirja, diaari

päiväkirja, pöytäkirja

päiväkäsky

päivämäärä, päiväkausia

päivän matka

päiväpalkkio

päiväraha

päiväraha

päiväraha

Päivärinteen parantola

päivätyökirjuri, taksvärkkikijuri

päivätyölista, päivätyöluettelo

päivätyöluettelo

päivätyö, päivän työ

päivätyö, taksvärkki

päivätyö, taksvärkki

päivätyö, taksvärkki

päivätyötalonpoika*, taksvärkkitalonpoika*

päivätyövilja

päivätä aikaisemmaksi

päivätä myöhemmäksi

päivävekseli

päiväys

päiväys*, oikeustoimipäivä*

päiväys, päivätty

Pälksaaren piirimielisairaala

Pärnun yliopisto

pätemättömyysvirhe*

pätevyys, kelpoisuus

pätevä, laillinen, laillisesti pätevä

pääasiakirja, alkuperäisasiakirja

pääasialliset veroparselit, (alueen) pääasialliset verotuotteet

pääbudjettikonttori*

pääbudjettikonttorin komissaari, pääbudjekttikonttorin johtaja

Päädiskonttokonttori*

Pääesikunnan III osasto

Pääesikunnan ulkomaantoimisto, Päämajan ulkomaantoimisto

pääesikunta

pääintendentti

pääintendentuuri

pääjohtaja

pääjohtaja

pääjoukot

pääkassa (Rautatiehallitus)

pääkasööri, pääkassanhoitaja

pääkatselmus

pääkatselmusherra

pääkatselmuskomissaari

pääkatselmusluettelo*

pääkaupunki

pääkaupunkilääkäri*

pääkirja

pääkirja

pääkirja

pääkirja (kirkko)

pääkirjanpitotoimisto*

pääkirjastonhoitaja*

pääkohdat

pääkohtainen vero*

pääkonsuli

pääkonsulinvirasto, konsulinvirasto, varakonsulinvirasto

Pääkouluhallitus

pääkoulu, korkeampi kansakoulu

pääkymmenykset*, omaisuuskymmenysvero*

päällikkö, esimies, päämies

päällikkö, komentaja

päällikkövirasto, toimistovirasto

päällystökokous, päällystön harjoitus

päällystö, päällikkyys

pääluettelo

Päämaanmittauskonttori

päämaistraatti

päämaja

Päämaja (1918)

Päämaja (Jatkosota)

Päämajan keksintötoimisto

päämajan käsky

Päämajan pioneerikomentaja

Päämajan reserviupseerikoulu

Päämajan sotavankitoimisto

Päämajan viestintäosasto

Päämaja (talvisota)

päämajoitusmestari

päämajoitusmestarin osasto

päämatemaatikko

päämatemaatikko*, ylimatemaatikko*

päämies

pääministeri

pääomatili

pääomatili

pääpostikonttori

Pääpostikonttorin erityispostitoimisto*

pääpostitirehtööri, Postin pääjohtaja

Pääpostivirasto

pääprofossi

päärakennus

päärata

pääsiäismaksu, pääsiäisraha

pääsiäisrahat*

päästökatselmus

päästötodistus

pääsymaksu

pääsy, vastaanotto, lupa osallistua

päätila

päätili, päätilikirja

päättäminen

päättää, ratkaista, tuomita

päättötutkinto, loppututkinto

Päätullijohtokunta

päätullikonttori, tullin pääkonttori*

päätullinhoitaja (suuri meritulli)

päätöksen lunastusmaksu

päätöksen lykkäys, pöydälle jättäminen

päätöslauselma

päätöslista

päätösluettelo

päätösluettelo, manifestilista

päätös, määräys

päätös, päätöslauselma

päätösseloste

päätöstaltio

päätösvaltaisuus

päävartio

päävero, pääasiallinen vero

päävero, varsinainen vero

päävuokralainen

pää- , yli-, vastaava

Pörkenäsin lastenparantola

pöydänkattaja

pöytä ja pöytäliina*, asua vakinaisesti

pöytäkirja

pöytäkirjaan kirjaaminen

pöytäkirja ja päätöstaltio, pöytä- ja päätöskirja

pöytäkirjanlunastus

pöytäkirjan mukaan

pöytäkirjan mukaan

pöytäkirjanote

pöytäkirjanpitäjä

pöytäkirjan tarkistus

pöytäkirjaote

pöytäkirja ruumiin ulkoisesta tarkastuksesta*

pöytäkirjasihteeri

pöytäkirjavaliokunta

pöytäpaashi*

pöytätilus, palkkatilus

R

Raahen suojeluskuntapiiri

raamatunpainatusvero*

raaputusjälki* (kolikon pinnassa)

Raaseporin suojeluskuntapiiri

raastupa

raastuvankokous

raastuvanoikeuden notaari

raastuvanoikeus

raatihuone, raastupa

raatimiehenvaalit

raatimiehenvala

raatimies, kunnallisneuvosmies

raatimies, raatiherra

raatimiesraha*, raatimiehille maksettava korvaus

radankorjauskomppaniat

radiokonttori (Posti- ja lennätinhallitus), radiotoimisto

radiolupakonttori (Posti- ja lennätinhallitus)

radiopoliisi

radisti, radiosähköttäjä

raha-arpajaiset

raha-asetus

raha-asia-aloite, määräraha-aloite

raha-asiainvaliokunta (valtioneuvosto)

Raha-automaattiyhdistys

raha-avustus

rahakabinetti, rahakammio

rahakamari, verokamari

rahakanta

rahakirjuri*

rahakirstun vartijat*

raha, kolikko

rahakonttori

rahaleimasimen käyttö tavallisesta poikkeavalla tavalla, esimerkiksi toista metallia käyttämällä

rahaliitto, rahasopimus

rahalla paikan armeliaisuuslaitoksesta ostanut henkilö

rahalyöntimaksu

rahamerkki

rahamestari

rahamestarin merkki*

(rahan) arvon alentaminen, arvon alennus

rahan arvon laskeminen

rahan arvon laskeminen

rahan arvon uudelleenmäärittämisperuste

rahan jalometallipitoisuus

rahankeräys, keräyssumma

rahanlaskija

rahanlaskija*

rahanlaskija

rahan metallipitoisuuden tarkastaja, rahan metallipitoisuuden tutkija

rahanväärennys

rahanväärennys suppeammassa merkityksessä; rahan arvon muuttaminen

rahapaja

rahapaja

rahapajan henkilökunta

rahapajan työläinen

raharegaali, valtion yksinoikeus rahanlyöntiin

rahasto

rahasto

rahasto- ja majoitusraatimies

rahastolasku

rahastonavain

rahastonhoitaja

rahastonhoitaja, lääninrahastonhoitaja

rahastonhoitaja (tuomiokapituli), taloudenhoitaja

rahastonhoitaja, varainhoitaja

rahastontarkastaja

rahatoimenjohtaja

rahatoimen kassanhoitaja (kaupunki), rahatoimen varainhoitaja

rahatoimen ohjesääntö

rahatoimi

rahatoimilaitos, rahatoimi

rahatoimiston rahastonhoitaja, rahatoimikamarin rahastonhoitaja

rahatoimisto, rahatoimikamari

rahatyypin vaihtaminen uuteen

rahaväärennys

rahayksikkö

rahdinkuljetuskorvaus*

rahtialuksen pääluettelo*

rahtiherra, rahtipäällikkö

rahtikamari

rahtikirja

rahtikirja

rahtikirja, sertepartia

rahtimaksu, kuljetusmaksu

rahvaan edustaja

rahvaan pappi*, tavallinen pappi

rahvaan todistaja*

rahvas, tavallinen kansa; talonpojat

rahvas, yhteisö

raittiusosasto (sosiaalihallitus)

raittiuspoliisi

raittiusvalvoja

raittiusvalvonta

raivaamaton ja kivikkoinen maa

raja

raja

raja-aukko

rajakartta

rajakirja

rajakivi

Rajakomendantti

rajakomissaari

rajakomissaari (Vanha Suomi)

rajakomissio, rajatoimikunta

rajalinja

rajalinja

rajalinjanmerkintätodistus*

rajalinjan viitoittaminen, teikittäminen

rajamerkkikatselmus

rajamerkki, rajapyykki

rajankartoitus

rajankorjaus

rajankäynti

rajankäyntiselvitys

rajankäyntiselvitys

rajanpyykitys

rajapostikonttori

rajaposti, ulkomaan posti, rajapostikuriiri*

rajapyykit, rajat, rajat ja rajapyykit*

rajapyykki

rajapyykki, kivipyykki

raja, rajalinja

raja, rajalinja

raja, rajalinja, kylänraja

rajatarkastaja

rajatila

rajatulli

rajatullikamari

rajatullimestari*

rajatullioikeus

rajatullivartiosto

rajatuomio

rajavartioasiain osasto, rajavartio-osasto (sisäasiainministeriö)

rajavartiolaitos

rajavartiosto

rajaviisari, rajakivi

rajaviskaali

rajoittaa, supistaa, vähentää, muuttaa, muuntaa

rakennusapuvero

Rakennushallituksen kanslia

Rakennushallituksen tilitoimisto

Rakennushallitus

Rakennus- ja vaunukonttori

rakennusjohtaja

rakennusjärjestys

rakennuskonttori

rakennusmestari

rakennusmestari (sotaväki)

rakennusneuvos

rakennusosasto

rakennusosasto (Rakennushallitus)

rakennuspiiri

rakennuspormestari*

rakennusraatimies

rakennusrauta

rakennustarkastusvirasto

rakennusten ja tilojen tarkastus

rakennustoimen kirjanpitäjä*

rakennusvelvollisuus

rakennusvirasto

rakennusviraston varastokirjanpitäjä (kaupunki)

rakuuna

rakuunaposti

rakuunarusthollari*, rakuunaratsutilallinen

rampa, raajarikko, työkyvytön

rangaistuksen uhalla

rangaistus

rangaistus

rangaistusasteikko

rangaistusdiaari

rangaistus- ja lääninvankila

rangaistus- ja työvankila

rangaistus- ja työvankila

rangaistuskaari

rangaistuskomppania

rangaistuslaitos

rangaistusluettelo

rangaistusluettelo-ote

rangaistusmäärä

rangaistusmääräys, rangaistussäännös

rangaistuspäiväkirja

rangaistuspäiväkirja (oppilaitokset)

rangaistussiirtola

rangaistussäädös, rangaistuspykälä

rangaistustyölaitosmaksu*

rangaistustyölaitos, työsiirtola

rangaistustyölaitos, työsiirtola, ”työhuone”

rangaistustyö, pakkotyö

rangaistus, uhkaus; keskiaikaisen asiakirjan osio, johon sisältyi tietoja rangaistuksen uhasta

rangaistusvanki

rangaistusvankila

rangaistusvankila, kuritushuone

rankiluettelo, arvolista

rankkuri

rankkuri

rannalle ajautunut tavara

rannikkovartija

rannikkovartija*

rannikkovartiosto, merivartiosto

rantaoikeus

raportti, selonteko, ilmoitus

rappiotalo*, talon kunnosapidon laiminlyönti

rappiotila, olla rappiotilassa

rasittava, vastikkeellinen

rasitus

rasitus

rasitustodistus

rasitustodistus

rasitus, velvoite

rasitus, velvoite

rasitus, verorasitus

raspihuone*, miespuolisten vankien työ- ja ojennuslaitos

raspi- ja kehruuhuonevaliokunta

ratainsinööri

ratajakso (Valtionrautatiet)

ratajohtajan apulainen

ratakonttori

ratamestari

rataosasto (Rautatiehallitus)

ratapäällikkö

ratapäällikön assistentti

ratapäällikön toimistot*

ratateknillinen toimisto

ratatoimisto (Rautatiehallitus)

ratavartija

ratkaisematon, ratkaisematta

ratkaisematta oleva

ratkaiseva ääni

ratkaiseva ääni

ratkaista riita, julistaa tuomio

ratkaisu, päätös

ratkaisu, päätös

ratsain liikkuva metsänvartija

ratsain liikkuva rajavartija

ratsastaja

ratsastava rajavartiosto*, rajavartiosto*

ratsastava syökäri, ratsastava tullitarkastaja

ratsastava tullivartija*, tulliratsastaja

ratsumestari

ratsumies

ratsumiesosaston runko*, ratsumiesten kantajoukko*

ratsupaasi*

ratsupalvelusluettelo

ratsupalvelusmaksu

ratsupalvelusmarkka

ratsupalvelussuostuntavero, ratsupalvelusvelvollisuuden korvaava vero

ratsupalvelusvelvollisuus

ratsupalvelusvelvollisuus, ratsuvelvollisuus

ratsuposti*

ratsuraha*, lisäkorvaus ratsun tai vaunujen käytöstä

ratsusotilas

ratsutilakomissariaatti*, ruotukomissariaatti*

ratsutilallinen, rusthollari

ratsutilamaksu, rusthollimaksu

ratsutila, rustholli

ratsuttaja

ratsuvoudin kestitys*

ratsuvoudinkestitys*, ratsuvoudin kestitysvero*

ratsuvouti

ratsuväenkeraali

ratsuväenpappi*

ratsuväen tarkastaja

ratsuväki

ratsuväki

ratsuväki

raudankantaja*

raudankantaja*

raudankantajaruodun mestari*, raudankantajaruodun päällikkö*

raudankanto

Raudantarkistamo*

rauha

rauha

rauhakirja, lainsuojattomuuden kumoamistodistus*

rauhanajan apuvero*, jälleenrakennusvero

rauhanajan vahvuus

rauhanapu*, suostuntavero rauhan saavuttamiseksi

rauhanmerkki, suojelusmerkki

Rauhan mielisairaala (Joutseno)

rauhanpeninkulma

rauhansopimus

rauhantae, takeet rauhasta

rauhanvalalaki

rauhavalakaari, rauhanvalaa koskevat lait

rauhoittaminen, rauhoitus

rauhoitusaika

Rauman suojeluskuntapiiri

rautakirjuri*

Rautakonttori

rautakymmenykset, kymmenysrauta

rautaleima*, raudan alkuperäleima*

rautamaksut*

rautamies*

rautaräkäri*, raudan tarkastaja

rautatehdas, metalliteollisuusyritys

rautatehdas, rautaruukki

rautateiden henkilökunta, rautateiden virkakunta

rautateiden henkilökunta, Rautatiehallituksen budjetti

rautatieasema

Rautatiehallituksen neuvotteleva komitea*

Rautatiehallituksen toimistopäällikön toimituskunta*

rautatiehallitus

rautatieliikenteestä saatavat varat

rautatieläisten sairaala Helsingissä

rautatielääkäri

rautatieneuvosto

rautatienkirjuri

rautatienrakennus

rautatienrakennuskomitea

rautatienrakennusosasto (Rautatiehallitus)

rautatieposti

rautatiepäällikkö

rautatierakennustoimisto

rautatiesaarnaaja*

rautatodistus*

rautatulli*

rautavaakamestari*

rautavaaka, raudantarkastamo*

rautavero*

rautavero*

ravinto

ravintolaoikeudet, anniskeluoikeudet

reaaliapteekki

reaalikoulu

reaalikoulun päättökuulustelu, reaalikoulun päättötutkinto

reaalilyseo

reaalimaksu*

reaalinen pyhäinhäväistys*; erilaisista rikkomuksista koostuva käsite kirkon tärkeimpien arvojen tai omaisuuden häpäisemisestä

reaaliprivilegio

realisaatio, rahan arvon palauttaminen

reduktio- ja likvidaatiokomissio

Reduktiokanslia

reduktiokollegio, maanpalautuskollegio

reduktiokomissio, reduktiotoimikunta

reduktiovaliokunta

reduktiovaliokunta*

referenssijuttu*

referenttikirja*

regaalipaperi

regaalipastori*

regesti

regressiivinen verokanta

regressioikeus, takautumisoikeus

regulaarikaniikki*, luostarisääntöä seuraava hiippakunnan pappi

regulaaripappi*

rehellinen ja (hyvin) viisas

rehellinen ja hyväluonteinen

rehellinen ja miehekäs, rehellinen ja rohkea

rehellinen ja taitava

rehellinen ja viisas

rehellisesti hankittu

rehtori, johtajatar

rehtorinvala

rehumestari*

rehumies*, talliapulainen*

rehuvarasto

rehuvero

reimarimaksu*

reistraattori, kirjaaja

reistratuuri, kopiokirja, jäljennöskirja

rekiraha

rekisteri, luettelo, lista, aineisto, nimiluettelo

rekisteriosasto

rekisteritoimisto

rekisteritonni

rekisteröidä

rekisteröintimaksu, kirjaamismaksu

rekognitio, korvaus, vastike, maksu

rekognosointiprikaati, tiedustelukartoitusprikaati

rekrytointikokous, sotäväenottotilaisuus

rekrytointi, värväys, miehistön pestaus, sotaväenotto

rekryyttikomitea

remidium, remidiumi

remissi, lähete

remissitoimituskunta, lähetetoimituskunta

remitentti, asian takaisin palauttava virkamies

remminleikkaaja*

Remonttihallitus

renki

renki

renki, apulainen, palvelija

renkirahaluettelo*

renkirahat*, käsityöläis- ja ammattilaisvero*

Repola

Repolan pataljoona

repressiivinen oikeus, ehkäisevä oikeus

reseptikirja

reseptilomake

resepti, lääkemääräys

reseptio

reserviläinen, reservimies

reservimaksu

reservimerisotilas

reservin sotilas

reservipaikka, ylimääräinen kyytipaikka

reservipäällystö, reservijoukkojen päällystö

reservisotamies, kahdennusmies

reservisotilasmaksu

reservitila

reservitilavero*

Reserviupseerikoulu

reserviväkirykmentti*

resessi, päätös, kokouksen tekemä päätös

residenssi

residentti

respondentti, väittelijä

responsio*; johannittaprioraatin ritarikunnan johdolle lähettämä osa tuotoista

restituutio, palautus, peruutus

revisio

revisio

revisioetu

revisio, henkirevisio, väestönlaskenta

revisiokirjuri

revisiokomissaari, valtiollinen tilintarkastaja*

revisiokonttori*

revisiokonttori*

revisiokonttori (puolustusministeriö)

revisiokonttori, valtion tilintarkastuskonttori

revisiokonttori, Yleisen revisio-oikeuden konttori

Revisiolaitos

revisiomaakirjavero

revisiomaanmittari

revisiomaksu*, muutoksenhakumaksu*

revisiomittaus, verollepanomittaus*

revisioneuvos

revisionipöytäkirja

revisioprosentti*

revisioselitys

revisioselitys, revisiopöytäkirja

revisiosieluasioiden toimisto*

revisiosielu, verontarkistuksen yhteydessä kirjattu verovelvollinen

revisiosihteeri

revisiotoimikunta (verojen)

revisiotuomioistuin

riemuindulgenssi*, riemuvuoden ane*

riemujuhla

riemumaisteri

riemuvuosi

rihmattu kirja

Riihimäen kolerasairaala

riihitontti

riikintaalari

riistakymmenykset*

riita-asia, siviiliasia

riitamaa

riittävä korvaus

riittävä syy, kohtuullinen syy

rikastamotyöläinen

rikkomus, rikos, delikti

rikoksen aineelliset todisteet, rikoksen todistusaineisto

(rikoksen) ilmianto, panttausilmoitus

rikoksen takia takavarikoitu tavara

rikoksentekijä

rikoksen tunnusmerkistö

rikoksen uusija, residivisti

rikoksen uusiminen

rikollinen

rikos

rikos

rikosasessori*, kriminaaliasessori*

rikosasia

rikosasiadiaari

rikosasiain luettelo

rikosasiainnotaari

rikosasiain toimituskunta (hovioikeus)

rikosasiain valvoja*

rikos, josta seurauksena pannaan eli kirkonkiroukseen julistaminen

rikosjuttujen luettelo

rikoskomisario

rikoslaki

Rikoslakikomitea

rikosoikeudellinen vastuuikäraja

rikososasto

rikospaikka

rikospoliisi

rikospoliisiosasto

rikosrekisteri

Rikosrekisteritoimisto

rikostribunaali

Rikostutkimuskeskus

Rinnekoti

rintamaa

rintamaa, kotitilukset

rintamakarkuri, sotilaskarkuri

rintamapalvelus

rintamaryhmä (1918)

rintapelto, rintavainio

rippi-isä

rippi-isä

rippikirja*

rippikoulu

rippikuulustelu

rippilasten luettelo

rippioikeus*

rippipappi, konfirmaatiopappi

ripustaa väitöskirja ilmoitustaululle, julkaista väitöskirja

riski, vastuu; uhkayritys

risti; kristitty symboli

ristiretki

ristiretkibulla

ristiretki-indulgenssi*

ristiretkikymmenykset*

ristiretkimaksu*

ristiriitainen väite

ristiside

ritari

ritari

ritarihuone

ritarihuoneen johtaja

ritarihuoneen johtokunta

ritarihuoneen kamreeri

ritarihuoneen sihteeri

ritarihuoneen viskaali

ritarihuonejärjestys

ritari ja Kuninkaallisen Majesteetin ritarikunnan komentaja

ritarikatselmusoikeus

ritariksi lyöminen, ritariksilyönti

ritariksilyönti

ritarikunnan historiankirjoittaja

ritarikunnan jäsen

ritarikunnan kamreeri

ritarikunnan kansleri

ritarikunnan kappalainen

ritarikunnan kassa

ritarikunnan luokka

ritarikunnan myöntämästä arvosta annettu todistus

ritarikunnan offisiantti*

ritarikunnan rahastonhoitaja

ritarikunnan saarnaaja

ritarikunnan suurmestari

ritarikunnan säännöstö, ritarikunnan ohjesääntö

ritarikunnan varakansleri

ritarikunta

ritarikuntapiispa*

ritarikuntapuku

ritarikuntapäivät

ritarikunta, veljeskunta

ritariluokka

ritarimestari ‘

ritarirahat*, ritarikuntamaksu*

ritari, ratsumies

ritaristo ja aateli

ritaristo ja aateli

ritarivala

rivijako

rivikylä

rivimies

rivisotilas, rivimies

rohdoskauppa

rohdoskauppias; kemikaalien ja lääkeaineiden myyjä

rohkea, miehekäs

rokotevarasto, rokotusainevarasto

rokottaja

rokottaja-kätilö*

rokotusaineenvalmistuslaitos (1909–1947 Helsinki)

rokotusainevaraston esimies

rokotushuone

rokotushuone, rokonistutushuone

rokotuspiiri

Rokotusrahasto

rokotus, rokottaminen

roorspengar

ropottimies

ropottirahat

ropottityö

Rosengrenin lakiehdotus*

rouhintaesimies*

rouva, herratar, valtiatar

Rovaniemen yleinen sairaala

rovasti

rovastijuttu*

rovastikirkko

rovastikonventti

rovastikunnan arkisto

rovastikunnankokous

rovastikunnan pappi

rovastikunnan toimisto*

rovastikunta

rovastikunta

rovastikunta

rovastin apulainen

rovastinkanslia

rovastinkirja*

rovastinkymmenykset

rovastinkäräjät, rovastintarkastus

rovastinlampuoti

rovastinpanni*; mittayksikkö, jolla mitattiin viljaa rovastintynnyriä (veroyksikkö) varten

rovastinpappila, rovastila

rovastin pastoraatti, rovastikunta

rovastinposti*, lukkarinposti*

rovastinsakkoluettelo*

rovastintarkastus

rovastintynnyri

rovastinvirka

rovastinvirka, rovastin virkatalo, rovastinpitäjä

rovastitaulukko

roviolla polttaminen

ruhtinaallinen vastaanotto*

ruiskumestari, paloruiskumestari

ruismetsä*, kaskimetsä*

ruisvero

rukous

rukoushuonekunta, rukoushuoneseurakunta

rukoushuonesaarnaaja, kappelisaarnaaja

rukouskunta, saarnahuonekunta

rukouslappu, rukouspyyntö

rukouspäiväplakaatti, rukouspäiväjulistus

rumpali

ruodun jäsen tai osaomistaja

ruoduntasaus

ruodunvaihto*

ruodun yösija, ruodun kokoontumispaikka

ruokaa jakanut henkilö laivalla tai kasarmilla

ruokakunta

ruokalisä

ruokaordaali*, ruokatesti*; jumalantuomio, jossa varkaudesta syytetyn tuli pystyä syömään pyhitettyä ohraleipää ja vuohenjuustoa

ruokapalkan vähentäminen, ruokapalkan leikkaaminen

ruokaraha

ruokaraha

ruokaruotsi

ruokatavarapainojärjestelmä, viktuaalipainojärjestelmä

ruokavieras

ruokinta, muonitus, ylläpito

ruokintavelvollisuus

ruoppausmaksu

ruorimestari

ruotsalainen jako, aurinkojako, sarkajako

Ruotsalainen kalenteri

Ruotsalainen maanmittausoppi

ruotsalainen oikeus, ruotsalaisten oikeus; oikeus maksaa kymmenykset voina eikä rukiina

Ruotsalainen prikaati

ruotsalainen vapaaehtoispataljoona

ruotsalaiset muinaiskäräjät, muinaisvaltakunnankäräjät

Ruotsin akatemia

(Ruotsin akatemian) kunniamaininta

Ruotsin drotsi ja käskynhaltija

Ruotsin farmakopea

Ruotsin farmakopean neljäs ja korjattu painos

Ruotsin, Götanmaan ja Venden kuningas

Ruotsin herttua

Ruotsin isänmaallinen seura taiteiden, käsityön ja valtakunnan elinikeinojen edistämiseksi

Ruotsin jaarli*

Ruotsin ja sen alaisuuteen kuuluvien alueiden apteekkariyhdistys*

ruotsin kielen toimisto (eduskunta)

Ruotsinkielinen kansalaiskorkeakoulu

ruotsinkielinen pikakirjoituskanslia (eduskunta)

Ruotsinkielisen Pohjanmaan piirimielisairaala

Ruotsin kirkon jumalanpalveluskaava

Ruotsin kuninkaallinen kaunokirjallisuusakatemia

Ruotsin kuninkaallinen musiikkiakatemia

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia

Ruotsin lahjoitusmaakonttori

Ruotsin laki; Maunu Eerikinpojan maanlaista sekä Kristofer-kuninkaan maanlaista käytetty nimitys

Ruotsin Pietarin lähetystön Suomen osasto*

Ruotsin sota-arkisto, Sota-arkisto

Ruotsin sotakorkeakoulu

Ruotsin Suomi

Ruotsin valtakunnanhoitaja ja käskynhaltija*

Ruotsin valtakunnan postimestarinna*

Ruotsin valtiokalenteri

Ruotsista palaavien lasten jälkihuoltokomitea

ruotu

ruotu

ruotuarmeijan keskuskassa

ruotujako

ruotujakoinen kappalaisenpöytä*, kierrätetty kappalaisenpöytä*

ruotujakoinen ratsuväki

ruotujakoinen rykmentti

ruotujakoinen sotaväki, ruotuarmeija

ruotujakoinen tarkka-ampujapataljoona

ruotujakokomissaari

ruotujakokonttori*

ruotujakolaitos

ruotujakolaitos

ruotujärjestelmän piiriin kuulumaton

ruotukokous*

ruotukomppania

ruotukomppania (laivasto)

ruotukomppanian palkanmaksukokous*

ruotukunta

ruotuluettelo

ruotumaksu*

ruotumanttaali

ruotumerisotilas, ruotumatruusi

ruotumerisotilas, ruotupursimies

ruotumestari

ruotuosakas

ruotuosuus

ruotupalkan lisätalo, sotamiehen palkkatalo

ruotupalkan tilityskirja*

ruotupalvelus; ruotupalveluvelvollisuus

ruoturahat*, ruotumaksuista kerätyt varat

ruoturasitus

ruotu, ruotuosasto

ruotusopimus

ruotusopimus, ruotuvälikirja, ruotukontrahti

ruotusotilas

ruotutalonpoika*

ruotutalonpoika, ruotutilallinen

ruotutilallinen

ruotutilojen määrittäminen*

ruotutorppa, sotilastorppa

ruotuvaivainen, ruotulainen

ruotuvaivaisen kierrätyssuunnitelma*

ruotuvakanssimaksu

ruotuvakanssi, täyttämättä oleva ruotusotilaan paikka

ruotuvapausmaksu

ruotuvapautusmaksu

ruotuvapautusmaksu

ruotuvapautusmaksu

ruotuvelvollisuudesta vapautettu talonpoika

ruotu, veroruotu

ruotuverotoimikunta

ruotuvilja*, ruotusotilaan palkkavilja*

Ruoveden parantola

Ruoveden sairastupa

rupla

ruplavero

ruplavero

rusthollikirja*, ratsutilasopimus

rusthollilaitos, ratsutilalaitos

rusthollimaksu

rusthollimerisotilas*

rusthollin luovutusmaksu

rusthollin mylly

rustholli, ratsutila

rusthollivakanssimaksu

ruudintarkastaja*, ruudintestaaja*

ruukinkomissionaari*, ruukinasiamies

ruukinpatruuna, tehtaanomistaja

ruukinsaarnaaja

ruukinsaarnaaja*

ruukinseurakunta, tehtaanseurakunta

ruukintyömies, ruukkilainen

ruukinvaakaaja*, ruukinpunnitsija*

ruukki, rautaruukki, rautatehdas

ruukkivaltiopäivät

ruumiillinen rangaistus

ruumiillinen vajavaisuus, ruumiinvamma

ruumiinavauspöytäkirja

ruumiintarkastusmaksu

ruumiintarkastustodistus

ruutitehdas

Rydaholmin kyynärä

rykmentinadjutantti

rykmentin esikunta

rykmentin esikuntaan kuuluvan palkkamäärärahat

rykmentin harjoitukset, rykmentin kertausharjoitukset

rykmentin hevosenkengittäjä

rykmentin hevoslääkäri*

rykmentin huoltopäällikkö

rykmentinkassa

rykmentinkasööri, rykmentin kassanhoitaja

rykmentin kenttäkirstu*

rykmentinkirjuri

rykmentin kirkkoparaati*

rykmentinkomentaja

rykmentinkomissaari*, rykmentin muonittaja

rykmentinkonttori*

rykmentin kymmenysvilja*

rykmentin luutnantti

rykmentinlääkäri

rykmentinnumero*

rykmentinparturi, rykmentinvälskäri

rykmentinpastori

rykmentinprofossi*, rykmentinpiiskuri*

rykmentinrumpali

rykmentinrumpali*

rykmentin sotaneuvos*

rykmentinsotaoikeus

rykmentin sotatuomari

rykmentin tallimestari

rykmentin talouspäällikkö

rykmentin toinen päällikkö*

rykmentin torvensoittaja*

rykmentinvaatetusmaksu*

rykmentinvahtimestari

rykmentinvaltuutettu*

rykmentinvartio*

rykmentin vaunumestari*

rykmentinvälskäri

rykmentinvänrikki

rykmentinvääpeli

rykmentinvääpelintila

rykmentti

rykmenttiseurakunta*

rykmenttivirkailija*

ryssänruoka*, venäläiskestitys*

ryssänupseeri

räjähdeasiantuntija, räjähteiden ja ammusten valmistaja

räjähdekomppania*

räjähdekomppanian kapteeni

räkäri, kauppatavaran tarkastaja

räkärimaksu, kauppatavaran tarkastusmaksu

rälssi, aatelisluokka, verovapaus

rälssikirja

rälssiluontoisuus, rälssiluontoinen

rälssimaa

rälssioikeus

rälssiosto

rälssiperintövero

rälssipostitila

rälssiratsumies, ritari

rälssisäteri, rälssisäterimaa

rälssisääty, aatelissääty

rälssitalonpoika

rälssitarkastaja

rälssitila

rälssitila

rälssitilanhoitaja

rälssitorppa

rälssitorppari

rälssitutkintakonttori

rälssivapaus

rälssivero

rälssiveroisen perintötalon vero

rälssiverosaatava

rälssiverotila

rälssivouti

rästinkantokokous

rästitili, jälkiveroselostus

rästitutkinta

rättäri

rättärivouti*

rättärivouti*